Actueel

 Op deze pagina treft u alle nieuwsberichten, publicaties, video's e.d.

Jouw gekozen filters:
Die op den HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar blijft in eeuwigheid. Rondom Jeruzalem zijn bergen; alzo is de HEERE rondom Zijn volk, van nu aan tot in der eeuwigheid.
Psalm 125 vers 1 en 2
Wie het gezag van God verwerpt, erkent op den duur ook niet meer het gezag van mensen.
ds. H.G. Abma (1917-1992)
Maak kennis met WI-SGP!

Maak kennis met WI-SGP!

Gerechtigheid verhoogt een volk, maar de zonde is een schandvlek der natiën.
Spreuken 14 vers 34