Over de SGP

Wij staan voor politiek bij een open Bijbel. Dat is het fundament van ons werk. Dit wijst richting en stelt grenzen. 
God heeft de wereld volmaakt geschapen, maar doordat wij ons van Hem afgekeerd hebben, leven we nu in gebrokenheid waar we steeds pijnlijk mee geconfronteerd worden. In de wetenschap dat God regeert, willen we onze verantwoordelijkheid nemen. We willen bijdragen aan een menswaardig leven voor iedereen, elkaar dienen en recht doen aan alle mensen. 

Mensen
Organisatie
Geschiedenis

Waar wij voor staan

Onze thema's en standpunten zijn onderbouwd met drie waarden: Leven, dienen en recht doen. Deze waarden zijn voor ons het belangrijkste wat er is, ze zijn in elk standpunt terug vinden.

Thema's       Standpunten

Leven

Het leven is onze bescherming waard, van het prilste begin tot het fragielste einde. Daarom staan we voor een waardig leven voor iedereen. Een leven waarin ruimte is voor liefde en zorg, geborgenheid en rust. Een leven dat opbloeit in veiligheid, ordelijkheid en verantwoord zorgen voor en genieten van de schepping.

Dienen

We staan voor een overheid die dienstbaar is aan de samenleving: ze stelt kaders, faciliteert, stimuleert en biedt ruimte aan de samenleving, zodat deze invulling kan geven aan dienstbaarheid en gemeenschap en alle mensen op hun eigen positie in hun kracht staan en tot bloei komen.

Recht doen

Een betrouwbare overheid als schild voor de zwakkeren, dat geeft rust en vrede in de samenleving. Daarom willen we onrecht bestrijden, opkomen voor rechtvaardigheid en mensen in de knel. We staan voor betrouwbare en rechtvaardige rechtshandhaving om kwaadwillenden af te schrikken en kwetsbaren te beschermen.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.