Nalatenschap

Misschien hebt u al eens over nagedacht over uw nalatenschap, of misschien nog nooit. In het boek van de profeet Jesaja, hoofdstuk 38, lezen we dat koning Hizkia de opdracht krijgt: ‘Geef bevel aan uw huis; want gij zult sterven, en niet leven.’ – Dit betekende dat hij niet alleen zijn opvolging, maar ook de verdeling van zijn nalatenschap moest gaan regelen.

Ook al weten we dat koning Hizkia toch nog vijftien jaar kreeg toegevoegd aan zijn leven, de praktische les uit deze Bijbelse geschiedenis is dat het goed is om tijdig de zaken omtrent uw nalatenschap te regelen.

Daarbij geven wij u in overweging om het WI-SGP (officiële naam: de Guido de Brès-Stichting) ook op te nemen in uw testament. Op die manier kunt u ook na uw overlijden bijdragen aan de doelstelling van ons instituut: onderzoek naar en bezinning op wezenlijke en voor de SGP relevante politieke onderwerpen en maatschappelijke ontwikkelingen.

Overweegt u deze mogelijkheid? Dan zijn er verschillende opties om het WI-SGP door een nalatenschap te steunen:

U benoemt het WI-SGP tot erfgenaam

Als u het WI-SGP in uw testament benoemt tot (mede)erfgenaam (d.i. een erfstelling), ontvangt het WI-SGP na uw overlijden een door u tevoren aangegeven gedeelte van uw vermogen.

U laat een vast bedrag na aan het WI-SGP

U kunt ook een vast bedrag nalaten (d.i. een legaat). Bij het nalaten van een legaat kunt u in uw testament precies laten vastleggen welk bedrag het WI-SGP na uw overlijden ontvangt.

Tenaamstelling WI-SGP

Uw testament dient u te laten vastleggen door een notaris. Van belang is dat in uw testament de correcte naam van onze stichting wordt opgenomen: “Guido de Brès-Stichting – het wetenschappelijk instituut voor de SGP”.

Belasting over uw nalatenschap

Erfgenamen moeten belasting betalen over (een deel van) de erfenis die zij ontvangen. Deze belasting heet ‘successierecht’. Goede doelen en organisaties met een ANBI-status (algemeen nut beogende instelling), zoals het WI-SGP, vormen hierop een uitzondering en zijn vrijgesteld van deze belasting.

Wilt u meer informatie of wilt u graag eerst contact over dit onderwerp met ons opnemen, dan kunt u terecht via telefoon 010 - 720 07 85 of per email: wi@sgp.nl

Geen lid worden,
wel het WI steunen?

Spreken bovenstaande opties je niet aan of wil je meer voor het WI doen? Dit kan doormiddel van een eenmalige donatie of het bestellen van losse publicaties of Zicht-nummers.

Bestel een publicatie of Zicht-nummer

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.