HomeHomeOver het WI

Guido de Brès-Stichting

Missie

De Guido de Brès-Stichting is het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP. Het instituut wil kennis en inzicht verwerven en die vanuit het gereformeerd belijden dienstbaar maken voor politiek en samenleving.

Visie

Het Wetenschappelijk Instituut vraagt in politiek en samenleving aandacht voor cruciale Bijbelse waarden, het openleggen van - al dan niet verzwegen - levensbeschouwelijke of ideologische uitgangspunten, het belang van identiteit en zingeving en wil bijdragen aan een kritische reflectie op het handelen van overheid, burgers en maatschappelijke instellingen.

Doelstelling

Voor de realisatie van voorgaande missie en visie stelt de Guido de Brès-Stichting zich de volgende vier strategische doelen

 • het maatschappelijke en politieke debat beïnvloeden op basis van de reformatorische levensbeschouwing;
 • het verrichten van onderzoek op wetenschappelijk niveau;
 • het bevorderen van de bezinning op actuele ontwikkelingen en
 • het streven naar bredere bekendheid binnen onze netwerksamenleving.

Uitgeoefende activiteiten

Het wetenschappelijk Instituut voor de SGP is een leverancier van kennis voor het politieke en maatschappelijke debat. Kennis overtuigt! Met goede bijbelse uitgangspunten en krachtige argumenten kun je anderen tot nadenken stemmen. Dat is in deze tijd belangrijker dan ooit. Wij ontplooien hiervoor de volgende activiteiten:

 • het verrichten van studies naar politieke en maatschappelijke vraagstukken
 • het schrijven en publiceren van opiniërende artikelen
 • de organisatie van debatten, conferenties en de jaarlijkse Guido-lezing
 • het uitgeven van het interessante kwartaaltijdschrift Zicht
 • het opzetten en beheren van digitale panels en discussieplatforms
 • het adviseren van staatkundig-gereformeerde politici en bestuurders
 • het verzorgen van lezingen op een verenigingsavond

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Guido de Brès-Stichting bestaat uit onderstaande negen personen. Voor de uitoefening van hun bestuurtaken ontvangen zij geen beloning. Het bestuur houdt toezicht op het functioneren van het WI-SGP.

Dr. R. Bisschop
Dr. ir. J.S. van den Brink, secretaris
Dr. A. Goudriaan
Mr. A. Klaassen, voorzitter
Ir. L. de Knegt
Dr. J.J. Meeuse
Mw. dr. M. Verduijn
Prof. dr. ir. W. de Vries
J.J. Zoeteman RA, penningmeester