4 april 2024

Zicht: vechten om voorrang

 

Vandaag ploft de nieuwste Zicht bij onze donateurs op de deurmat. Een editie met een gouden randje, want met dit nummer begint Zicht aan haar 50e jaargang! Het onderwerp ervan is de verhouding tussen geloof, wetenschap en politiek.

Dat is een spannende relatie, want deze drie vechten om voorrang. We gaan hierover in gesprek met de Amsterdamse filosoof en wiskundige Emanuel Rutten. Verder komen een viertal christen-wetenschappers aan het woord: Inigo Bocken, Elbert Dijkgraaf, Frank van der Duijn Schouten en Erik van Engelen. Zij reflecteren vanuit hun vakgebied op de vraag naar de verhouding tussen levensbeschouwing, politiek en wetenschap. Hoogleraar Stef Groenewoud betoogt in zijn column dat een ethicus die zijn morele kompas thuislaat, irrelevant is geworden voor het debat. Ook komt SGP-senator Marc de Vries aan het woord over zijn recente ervaringen als wetenschapper in de politieke praktijk.

Een ethicus die zijn morele kompas thuislaat, is irrelevant geworden voor het debat

Over de rol van wetenschappelijke instituten

In een interview met medeoprichter Arie van der Staaij wordt teruggeblikt op het reilen en zeilen van het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP in de eerste jaren na het ontstaan. Maar hij zegt ook behartigenswaardige dingen over de rol van het WI-SGP nú.
Om een beeld te krijgen van de wetenschappelijke bureaus bij andere politieke partijen, hebben we aan WI-directeuren gevraagd om in het kort hun visie te geven op de taak en rol van hun instelling voor politici en hun partij. De diverse bijdragen zijn erg leuk om te lezen en het is mooi om te merken dat ze alle zes pleiten voor meer aandacht voor de inhoud en ideologie in het politieke debat. Minder gevel, meer fundering.

Visie, kennis en tijd zijn nodig!

Oud-rijksambtenaar Josine Teeuw leverde een rake column over de beloofde ‘nieuwe bestuurscultuur’. Daarvoor is volgens haar allereerst een investering nodig in de randvoorwaarden voor professioneel beleid, te weten: visie, kennis en tijd. Deze stellingname hebben wij meteen op haar juistheid getoetst bij twee waterschapbestuurders: Goos den Hartog (Rivierenland) en Bert van Vreeswijk (Vallei en Veluwe) laten in een openhartig dubbelinterview zien wat de betekenis is van hun werk, het benutten van wetenschappelijk onderzoek, het belang van de oriëntatie op lange termijn en op welke manier hun persoonlijke geloofsovertuiging in dat alles een plek krijgt.

Vorig jaar maakte Ayaan Hirsi Ali bekend dat zij, na een persoonlijke zoektocht, christen is geworden. Haar Werdegang wordt door SGP-jongere Leonard Zandijk inzichtelijk gemaakt.

Het beginsel van wijsheid

Het nummer opent met een Bijbelstudie van dr. Van den Berg over de vreze des Heeren – dat is: eerbiedig ontzag voor God – als het begin van wijsheid (zie Psalm 111). Wie dat in praktijk brengt, heeft goed verstand. In de slotcolumn van Geert Schipaanboord staat een treffend citaat van de wiskundige Blaise Pascal dat hier op aansluit: ‘Onderwerping èn gebruik van het verstand, daarin bestaat het ware christendom.’

Bestel via de knop hieronder dit Zichtnummer!

Zicht - april 2024 - Vechten om voorrang - SGP