10 januari 2024

De missie van het WI-SGP in beeld

In het beeldmerk van het WI-SGP is een stukje van een kasteelmuur te zien. De letter G verbeeldt de meest bekende actie van Guido de Brès: in de nacht van 1 op 2 november 1561 gooide hij een exemplaar van de Confession de Foy over de muur van kasteel Doornik, vergezeld van een brief gericht aan koning Filips II, heer der Nederlanden. De lus heeft de vorm van een vis (Grieks: Ichthus), een herkenningssymbool dat al bij de eerste christenen in gebruik was. De letters I-ch-th-u-s staan voor de kernboodschap van het Evangelie: Jezus Christus, Gods Zoon, de Redder.

Dit logo verbeeldt heel goed onze missie. De publicaties van het WI-SGP kun je zien als ‘pakketjes’ die we naar politici sturen, met als doel dat de boodschap van de SGP in de samenleving belandt en daar wordt opgepakt.

Waarom heeft de SGP een WI?

Een politieke partij zonder denktank is als een wijnvat zonder al te veel inhoud. Daar kun je flink lawaai mee maken, maar het geluid klinkt nogal hol en leeg. Misschien kende u de SGP al wel, maar had u het WI-SGP nog niet opgemerkt? Dat kan kloppen. Goede wijn behoeft geen krans.

Wij gaan een beetje schuil achter de vertegenwoordigers van de SGP die in Gemeenteraden, Waterschappen, Provinciale Staten, Europees Parlement, Eerste en Tweede Kamer de standpunten van de SGP met verve uitdragen en opkomen voor de christelijke waarden die goed zijn voor de hele samenleving.

Wat doet het WI? Wij onderzoeken actuele maatschappelijke ontwikkelingen, en delen de verworven kennis en inzichten met SGP-politici en een breder publiek. Zo kunnen onze volksvertegenwoordigers nog beter beslagen ten ijs komen. In de loop van 50 jaar hebben we circa 150 publicaties uitgebracht en vele edities van het tijdschrift Zicht. Via digibron.nl zijn onze geschriften (met zoekfunctie) te raadplegen. Ga naar uitgebreid zoeken en klik de bronnen ‘Brochures SGP’ en  ‘Zicht’ aan.