12 januari 2024

Een gouden jubileum!

Op 21 maart 1974 werd de Stichting Studie- en Voorlichtingscentrum van de SGP opgericht. Vanwege subsidievereisten werden de voorlichtingsactiviteiten in 1977 gescheiden van het studiewerk en werd de naam in 1978 gewijzigd in Stichting Studiecentrum SGP. Vervolgens werd deze per 1 januari 1992 omgedoopt tot Guido de Brès-Stichting – Studiecentrum SGP. Vanaf 2008 voeren we ook de naam Wetenschappelijk Instituut voor de SGP.

Wie was Guido de Brès?

De naamgever van onze stichting is Guido de Brès (1522-1567). Hij is de reformator der Nederlanden te noemen. De geloofsbelijdenis die hij in 1560/61 opstelde, stempelt nog steeds de identiteit van de kerk der Hervorming in ons land. Guido’s geschriften, o.a. ‘Het wapen van het geloof’ en ‘Oorsprong en weerlegging van de wederdopers’ getuigen van zijn enorme belezenheid en studiezin. Ook heeft hij op verzoek van Willem van Oranje bemiddeld tussen luthersen en calvinisten, met het oog op de verdediging van de vrijheid van geweten en geloof. De Spaanse inquisitie wist hem in het voorjaar van 1567 te arresteren en op 31 mei 1567 werd hij in Valenciennes terechtgesteld.

Meer lezen over Guido? In de SGP-webshop heeft u de keuze uit drie producten:

 Wat kunt u verwachten in het jubileumjaar?

  • Het jubileumcongres ‘Vechten om voorrang? Over de verhouding tussen geloof, wetenschap en politiek’, D.v. op zaterdag 20 april 2024 in Soesterberg
  • WI-studie Verlicht Europa? Voor christelijke politiek in de Europese Unie
  • WI-studie Bijbelse wijsheid. Politieke lessen uit Spreuken en Prediker
  • Vier boeiende Zicht-nummers
  • Een debatavond die we samen met SGP-jongeren organiseren

In de loop van dit jaar komt er over bovenstaande activiteiten meer informatie op onze website. U kunt natuurlijk ook donateur worden of zich inschrijven voor onze gratis nieuwsbrief, dan hoeft u niets te missen. Klik hieronder op de link van uw keuze.

Inschrijven als donateur 

Inschrijven voor de nieuwsbrief