13 maart 2023

BBB of SGP. Op wie ga ik stemmen?

Heeft stemmen op de SGP wel zin? Kan ik niet beter op een grotere partij zoals de BBB stemmen? Deze vragen hoor ik de laatste tijd nogal eens de ronde doen.

Column door Jan Schippers

Begrijpelijk, want recente peilingen laten zien dat de BBB-partij van Caroline van der Plas aan een opmars bezig is. De Boer Burger Beweging maakt zich hard voor een leefbaar platteland. Zij is daardoor aantrekkelijk voor kiezers die vinden dat politici in Den Haag hun oren teveel laten hangen naar geluiden uit de Randstad en doof zijn voor stemmen uit de regio’s in het oosten, zuiden en noorden. Die klacht is terecht als je bijvoorbeeld kijkt naar het niveau van voorzieningen in dorpen, vooral in dunner bevolkte gebieden. In de dichtbevolkte Randstad zijn voorzieningen zoals scholen, supermarkten en bushaltes dichterbij. De vier grote steden hebben per 1000 inwoners meer agenten dan dorpen en steden in de regio.

Als er één partij is die deze scheve verhoudingen sinds jaar en dag aan de kaak stelt, is dat de SGP. De (te) lange aanrij-tijden van ambulance, politie en brandweer in plattelandsregio’s zijn ons een doorn in het oog. We pleiten al heel lang voor ruimte voor kleinschalige woningbouw in dorpen, zodat het leerlingenaantal in de basisscholen niet teveel terugloopt. En zo zou er veel meer te noemen zijn. Als het gaat om oog en oor voor de leefbaarheid van het platteland hoef je echt niet op een andere partij dan de SGP te stemmen.

Als het gaat om oog en oor voor de leefbaarheid van het platteland hoef je echt niet op een andere partij dan de SGP te stemmen.

Maar blijkbaar hebben heel wat kiezers zo hun twijfels over het nut van een stem op een partij die geen spectaculaire opmars maakt in de peilingen. Ze denken dat ze hun stem beter aan een grotere partij kunnen geven. Maar een individuele stem krijgt echt niet meer gewicht of effect wanneer die naar een grotere partij gaat. Integendeel. Juist de afgelopen tijd laat zien dat ook partijen met een kleiner zeteltal de doorslag kunnen geven. Een stem op een kleinere partij is daarom beslist geen verloren stem.

In de Provinciale Staten en in de Waterschappen zijn vele zetels te verdelen over meerdere partijen. Bij de stemmingen in al deze organen telt elke zetel evenveel mee. Zo werkt een democratie. En door de huidige versnippering van het politieke landschap zien we de laatste tijd dat ook kleine partijen aan coalities gaan deelnemen. De SGP is voor veel partijen een interessante partner, omdat wij deskundige en betrouwbare bestuurders kunnen leveren, voor wie geldt: afspraak = afspraak.

Juist de afgelopen tijd laat zien dat ook partijen met een kleiner zeteltal de doorslag kunnen geven.

Veel kiezers nemen zich voor om op 15 maart een proteststem uit te brengen tegen het huidige kabinetsbeleid. Bij de vorige verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart 2019 gebeurde dat ook. Van alle deelnemende partijen vergaarde Forum voor Democratie toen de meeste stemmen. Maar in de laatste peilingen bungelt deze partij qua zetels in de onderste regionen.

Zwevende kiezers worden vaak ook zwalkende kiezers, omdat ze telkens weer teleurgesteld raken in hun partij. De SGP staat voor een koersvast beleid, gebaseerd op duurzame uitgangspunten, met oog voor kwetsbare groepen in de samenleving. Goed rentmeesterschap betekent oog voor de kwaliteit ons landschap, oog voor een leefbaar platteland en oog voor de veiligheid in dorp en stad. Daar heeft iedereen baat bij!

Tot slot: een christelijke kiezer die nog steeds twijfelt, zou eens kunnen bedenken dat een extra zetel voor de SGP meer zoden aan de dijk zet voor de kracht en invloed van een principieel christelijk geluid in de provincie dan een zoveelste extra zetel voor een partij die toch al veel stemmen krijgt.