5 juli 2024

Zicht: Jubeljaar en bestaanszekerheid

Het WI-SGP maakt dit jaar zijn eerste Jubeljaar mee. In dit zomernummer staat de vraag centraal naar de actuele betekenis voor onze samenleving vandaag.

 

'Het sociale probleem is een moreel probleem en het morele probleem is een religieus probleem.' - Ferdinand Brunetière (1849-1906)

 

Kun je een Bijbelse instelling die aansloot op de agrarische maatschappij van toen een-op-een overzetten naar de postindustriële samenleving hier en nu? Daar zitten wel wat haken en ogen aan. De bijdrage van prof. dr. Johan Graafland maakt dit duidelijk.

Maar ook het interview met dr. Herman Kaiser, de oud-burgemeester van Arnhem, onderstreept dat een abrupte ‘reset’ van de economie een veel te ‘digitale’ benadering is.

 

'Werk is immers een heel belangrijke route naar bestaanszekerheid.' - André Flach (lid van de Tweede Kamer voor de SGP)

 

De sociale kant van het Jubeljaar blijkt inspirerend voor SGP-politici. Tweede Kamerlid André Flach en de gemeenteraadsleden Lilian Janse (Vlissingen) en Bert van Roekel (Ede) doen daarover hun kant van het verhaal.

Deze editie bevat ook artikelen over armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking en de spiegel die Calvijn ons voor houdt.

 

Zicht: Jubeljaar en bestaanszekerheid staat nu in onze webshop

Bestellen