11 juni 2024

Stagiair Martje stelt zich voor

De komende maanden werkt Martje den Ouden aan een stageonderzoek bij het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP. Hieronder stelt ze zich voor en vertelt ze waar haar onderzoek over gaat.


 

 

 

 

Wie ben je?

Mijn naam is Martje den Ouden. Ik ben 21 jaar, woonachtig in Katwijk aan Zee en student in Utrecht. Binnen mijn interdisciplinaire studie volg ik de hoofrichting Filosofie, Politiek & Maatschappij. Deze richting bestaat uit een historisch en een filosofisch deel. Vooral ideeëngeschiedenis vind ik erg interessant. Dit is een specialisme op het snijvlak van geschiedenis en filosofie. Door de ontwikkeling van ideeën door de tijd heen te onderzoeken leer je hedendaagse ideeën beter begrijpen en ontdek je dat onze huidige manier van denken niet vanzelfsprekend is. In het verleden werden ideeën (bijvoorbeeld ideeën over vrijheid) soms anders ingevuld. Kennis hiervan stelt in staat om kritisch te zijn op de huidige manier van denken en om alternatieve denkrichtingen te verkennen.

 

“Onze huidige manier van denken is niet vanzelfsprekend.”

 

Wat doe je bij het WI?

Bij het Wetenschappelijk Instituut mag ik een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een politieke filosofie voor de SGP. Deze politieke filosofie bestaat uit verschillende onderdelen; ik houd me bezig met het mensbeeld. De vraag ‘wat is de mens?’ is een zeer relevante en actuele vraag. Mede onder invloed van de ecologische crisis en technologische ontwikkelingen vindt in de samenleving een herbezinning op deze vraag plaats. Er is kritiek op het feit dat de mens eeuwenlang zichzelf in het middelpunt heeft geplaatst. Christenen kunnen het alternatief laten zien: niet de mens, maar God hoort centraal te staan. Hij is het centrum, niet alleen van ons bestaan, maar van de hele kosmos. Vanuit dit perspectief krijgen mens, medemens en de natuur de juiste positie. Daarbij is het belangrijk om op te merken dat de mens volgens de Bijbel wel een bijzondere positie heeft gekregen ten opzichte van de rest van de natuur. De mens is door God met een bijzondere waardigheid bekleed. In een tijd waarin de grenzen tussen mensen, dieren en dingen vervagen, krijgt deze Bijbelse boodschap steeds meer betekenis en relevantie.

 

“Christenen kunnen laten zien dat niet de mens maar God centraal hoort te staan.”

 

Waarom een stage bij het WI?

Het Wetenschappelijk Instituut zet zich in voor diepgaande bezinning op maatschappelijke en politieke vraagstukken. Deze bezinning is denk ik heel belangrijk. Verder vind ik het mooi om te zien hoe het WI probeert wetenschappelijke inzichten te vertalen naar de praktijk om daarmee dienstbaar te zijn aan de politiek en de samenleving. Ook waardeer ik de intentie van het WI om in gesprek te zijn met andere denkrichtingen om scherper zicht te krijgen op wat onderscheidend is, maar ook om te zoeken naar common ground. En last but not least: de werkomgeving bij het WI is erg inspirerend; je wordt omringd door tal van interessante boeken en door gezellige collega’s.