Stoffer: 'Als we kijken naar de politiek denk ik dat de SGP vaak  opkomt voor kwetsbaren’

Stagiair Xander Muijs verdiept zich in het onderwerp 'Armoede in Nederland'. Hij spreekt verschillende mensen over dit onderwerp. De uitkomsten publiceert hij op de website van het WI en op LinkedIn. Vandaag een interview met Tweede Kamerlid Chris Stoffer.

Lokaal

Chris Stoffer heeft als Tweede Kamerlid sociale zaken in zijn portefeuille, waar ook  het thema armoede onder valt. In het gebouw van de Tweede Kamer is Chris Stoffer over dit gevoelige en actuele thema met mij in gesprek gegaan. Wat merkt hij zelf van de armoedecrisis en wat is volgens Stoffer mogelijk een oplossing om in Nederland het armoedeprobleem tegen te gaan?

‘In ons dorp (Elspeet) is de economische crisis ook aanwezig’, merkt Stoffer. ‘Mensen hebben bij ons ook te maken met hoge benzineprijzen, je hebt hier weinig openbaar vervoer, dus naar verhouding hakken de brandstofprijzen er wel in’.

‘Bas van der Vlies keek altijd om naar mensen die het even iets minder hadden’

De prijzen in de supermarkt zijn ook hoger. Het is volgens Stoffer te zien dat mensen andere en minder producten kopen. Wat Stoffer nog meer opvalt, is dat in de kerk de diaconie verschillende oproepen doet. ‘Daar zie je het wel een stukje in terug, het sijpelt door en het zet ook wel de toon van het gesprek in het dorp’.

Opkomen voor kwetsbaren

 Stoffer vindt armoede een belangrijk thema en daar komt de SGP voor op. De politicus verwijst naar de partijredes van Bas van der Vlies. ‘Hij keek altijd naar mensen om die het even iets minder hadden’, legt Stoffer uit. Volgens hem is het ook belangrijk dat hier oog voor is in de maatschappij. ‘We hebben een beginselprogramma waarin staat dat je als christen het gebod van naastenliefde in praktijk moet brengen door mensen die het financieel moeilijk hebben te helpen’, legt Stoffer uit. ‘Het zou mooi zijn als dat lukt binnen je familiekring of kennissen, maar lukt dat niet, dan heeft de overheid de taak om als een schild der zwakken een vangnet te bieden’.

Volgens Stoffer kenmerkt de SGP die houding. ‘Als er iets niet goed gaat, kun je elkaar ook een beetje helpen. Als we kijken naar de politiek denk ik dat we vaak wel opkomen voor kwetsbaren’.

‘Afgelopen tijd zagen we dat die Mkb’ers echt in de ellende kwamen’

Jong geleerd is oud gedaan

Volgens Chris Stoffer is het meest belangrijke punt van de SGP om van jongs af aan te leren met geld om te gaan. ‘Voorkomen is beter dan genezen. Maar stel dat sommige mensen niet weten hoe ze er mee om moeten gaan, dan moet dat open neergelegd worden’. Stoffer noemt ook het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). ‘Het MKB zat dan niet meteen in grote armoede, alleen zagen we wel degelijk dat die ondernemers na verloop van tijd echt in de ellende kwamen. Dan moet je vanuit de overheid voldoende geholpen kunnen worden.

‘Als je kijkt naar minister Schouten, zie je dat ze haar hart op de goede plek heeft’

De overheid

Van het armoedebeleid dat de overheid uitvoert, vindt Stoffer in ieder geval dat de overheid haar best doet. ‘Als je kijkt naar minister Schouten, zie je dat ze haar hart op de goede plek heeft, zij wil het goede zoeken voor mensen die aan de verkeerde kant van het pad komen’.

Maar volgens Chris Stoffer lukt het nog niet in de praktijk. Volgens de SGP’er ligt alles een beetje gescheiden. ‘In het hele land verzinken we in systemen, gegevens, databases, dingen die niet op elkaar aansluiten of regelgeving die het verbiedt om in bestanden, gegevens aan elkaar koppelen om informatie uit te wisselen. De privacywetgeving helpt daar niet echt in. We maken het elkaar zo wel heel moeilijk’.

‘Ik ben bang dat grondstoffen en brandstofprijzen duurder blijven en dat het daardoor moeizamer wordt’.

Toekomstmogelijkheden

Als antwoord op de vraag hoe Stoffer met dit probleem naar de toekomst kijkt, geeft hij een voorbeeld uit de jaren 70. ‘Toen kwam Nederland na een paar goede jaren in de oliecrisis. Toen hadden mensen het ook heel moeilijk met inflatie en rentes’, legt Stoffer uit. ‘Het is daarna beter geworden, dus als de wereld over bijvoorbeeld vijftig jaar nog bestaat kan dat een goede periode zijn, maar ook een slechtere’.

Op het korte termijn maakt Stoffer zich wel zorgen. ‘Kijk maar naar wat er in Oekraïne speelt. De gevolgen ervan vangen we dit jaar en misschien volgend jaar nog wel op, maar daarna ben ik bang dat grondstoffen duurder en brandstofprijzen hoger blijven en dat het daardoor een stuk moeizamer wordt’.

De koude liberale samenleving van met name D66 en VVD is in de ogen van Stoffer ook een belemmering voor de samenleving. ‘Waar is dan die zorg voor elkaar?’, vraagt hij zich af. ‘De politieke wind die je daaruit ziet waaien is gericht op individualisme. Maximaal economisch nut. En als je daar niet aan kan voldoen, waar blijf je dan? Het is ieder voor zich’, concludeert Stoffer.

Ook wereldwijd ziet Stoffer die individualisering. Hij is in januari naar Benin te geweest, een land dat vlakbij Nigeria ligt. ’Daar zie je een enorme bevolkingsgroei terwijl er een heel kwetsbare bestaanszekerheid is’, legt Stoffer uit. ‘Ook zie je steeds meer de droogtelijn opschuiven waardoor je moeilijker vruchtbare grond krijgt. Als je wereldwijd naar de ontwikkelingen kijkt, zou ik het als mens somber inzien’.

Openheid en gebed

De beste manier om met armoede om te gaan is volgens Stoffer wat meer openheid. ‘Er zijn best wat mensen die moeilijk rond kunnen komen door te veel schulden’, vindt Stoffer. ‘Als christen is het belangrijk om het in gebed bij God neer te leggen’, vult Stoffer aan. ‘Niet alleen voor jezelf, maar ook voor die naasten waarvan je soms niet eens weet dat het bij hen ook speelt’.