Geschreven door: Xander Muijs

In de komende weken hoop ik me te verdiepen in het onderwerp 'Armoede in Nederland'. Verschillende mensen hoop ik over dit onderwerp te spreken, waaronder Kamerlid Chris Stoffer. De uitkomsten publiceer ik op de website van het WI en op LinkedIn. Vandaag focussen we ondernemers en het MKB. We gaan het gesprek aan met Bernhard Koster, voorzitter van het SGP-ondernemersplatform. 

Bernhard Koster is ondernemer in de autobranche. Deze branche heeft de afgelopen drie jaren bijzonder goede jaren gekend. Door schaarste in onderdelen en stilgevallen producties, en toegenomen vraag uit de markt heeft mijn branche daar erg goed van kunnen profiteren’, legt Koster uit.Voor mij en vele andere bedrijven hebben wij erg goede jaren achter de rug. 

De SGP 

Koster voelt zich (bijna) altijd gesteund als ondernemer door de SGP in de verschillende crises. Hij geeft als voorbeeld het opkomen voor mensen die onder de armoedegrens zitten of het heel lastig hebben. Volgens Koster zou de SGP nog veel in de toekomst kunnen betekenen.Nederland kent meer dan een miljoen ondernemers, zzp’ers inbegrepen. Het zijn de steunpilaren van onze economie! 

‘Versterk elkaar in plaats van te concurreren’ 

Volgens Koster heeft juist deze groep het veelal niet makkelijk.Nederland kent meer dan 1 miljoen ondernemers, zzp’ ers inbegrepen. Het zijn de steunpilaren van onze economie! Bijna dertien procent van hen leeft onder de armoedegrens, dat is meer dan de beroepsbevolking!’, licht Koster toe. ‘Zestig procent van de ondernemers kan met ondersteuning van een partnerinkomen een meer dan marginaal inkomen verdienen. Sommigen worden dan ook bijna uitgebuit 

Getroffen

Te veel ondernemers zitten volgens Koster onder het minimumloon.Denk aan bijvoorbeeld de post en pakketbezorgers, kabelleggers, koeriers en bouwlieden’, noemt Koster op. ‘De meesten van deze genoemde groepen maken veel uren, zijn niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en hebben een onzeker bestaan. Daarnaast heeft onze grootste motor van de economie, de bouwsector, enorm te lijden van de beperkingen met betrekking tot bijvoorbeeld stikstof. Het verlamt de bouw, doorstroming in de huizensector, maakt het onnodig kostbaar en vertraagd alle processen. Volgens Koster moet daar zo snel mogelijk een eind aan gemaakt worden. 

De ondernemers die volgens Koster de afgelopen jaren het meest getroffen zijn, waren alle bedrijven die in de coronatijd hun winkel moesten sluiten vanwege de maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan de horeca, evenementenbedrijven, bijna alle winkelbedrijven en kappers. ‘Heel veel ondernemers hebben hun jarenlange opgebouwde financiële reserves in de vorm van spaargeld en opgebouwd pensioen zien verdampen’, verklaart Koster.  

‘We draaien ondernemers de nek om met bizarre energieprijzen’ 

De juiste manier van handelen 

Wat is het beste om als ondernemer te doen in zo’n moeilijke situatie? Volgens Koster zijn er voor ondernemingen in diversiteitverschillende oplossingen nodig.Ik snap dat er in moeilijke tijden er geen licht meer aan het einde van de tunnel gezien wordt. Maar ga in gesprek: met de bank, leveranciers, klanten, collega’s en versterk elkaar in plaats van te concurreren’, motiveert Koster.Weet dat jouw concurrent precies hetzelfde probleem heeft. Overleg met de klanten. Zij hebben jou ook nodig, zonder jou komen ze ook stil te staan. Ga door, pas je leefstijl aan, let op elke uitgave. Hou de hand op de knip voor onnodige zaken. Aan alles komt een einde, ook aan zware tijden’. 

De overheid 

Koster begint positief als hem wordt gevraagd hoe de overheid het tot nu toe heeft gedaan tijdens de armoedecrisis. ‘Zij hebben ruimhartig de kosten van de coronacrisis ondersteund. Dat heeft ondernemend Nederland voor een groot deel op de been gehouden’, vindt Koster. 

'Wat ons betreft, onmiddellijk de gaskraan open voor eigen gebruik'

Maar volgens de zakenman zijn meer tegenslagen voor ondernemers niet meer te verwerken.De oorlog in Oekraïne heeft de wereld opnieuw op zijn kop gezet, zo kort na de coronacrisis. De energiecrisis die gecreëerd is door onze eigen overheden, worden afgewimpeld op het bedrijfsleven en de burgers. Die betalen de rekening van politieke besluiten.Terwijl Nederland op een goudmijn zit in de vorm van ons aardgas, draaien we ondernemers de nek om met bizarre energieprijzen’, moppert Koster. ‘Tijdelijke maatregelen voor energie intensieve bedrijven hadden tijdelijk vrijgesteld moeten worden van alle accijnzen en heffingen. Die ruimte is er, en dat had de overheid geen geld gekost, het had alleen maar minder opgeleverd’, legt Koster uit.  

Extreme omstandighedenvragen volgens Koster om extreme oplossingen.We zijn indirect in een oorlog betrokken geraakt, dat betekent dat we ook uitzonderlijke maatregelen moeten treffen’, vindt Koster. ‘Wat ons betreft, onmiddellijk de gaskraan weer open voor eigen gebruik. 

Dreiging 

De dreiging die Koster ziet bij het ondernemerschap zijn bedrijven die afscheid nemen van hun personeel, en dan via zzp constructies weer terug inhuurt. ‘En dat tegen uurtarieven en risico’s die mensonwaardig zijn’, vult Koster aan. ‘Zij maken ontzettend veel uren tegen abnormale lage uurtarieven, waardoor deze ondernemers geen fatsoenlijk inkomen kunnen verwerven, en geen sociaal vangnet opbouwen. 

‘De overheid zou ondernemers coaching en trainingen moeten aanbieden om hun kennis te vergroten’ 

Wat is de beste uitweg? 

Wat de beste oplossing is om dit armoedeprobleem op te lossen is volgens Koster afhankelijk van welke branche je werkzaam bent.Feit is dat lasten voor ondernemers onevenredig hoog zijn’, concludeert Koster. ‘Ondernemers zijn terughoudend voor het in dienst nemen van personeel. In het slechtste geval kan het een molensteen om je nek worden.De administratieve lasten zijn hoog en kosten naast geld, ook tijd.Kleine ondernemers zijn vaak onbekwaam of ongetraind als het aankomt op het verkopen van hun producten. 

Volgens Koster zou Training hier veranderingen in kunnen brengen.De overheid zou ondernemers coaching en trainingen moeten aanbieden om hun ervaring te vergroten’, vindt Koster. Daarnaast moeten kleine ondernemers het hebben van flexibiliteit en inventiviteit. Wees actief, zoekvoorbeelden, vraag veel, kijk bij een ander, wees reëel, als het ploeteren blijft, stop dan als ondernemer. Banen liggen voor het oprapen, waarbij een redelijk inkomen te verdienen valt.