21 oktober 2020

Concurrent of Bondgenoot - een christelijk perspectief op populisme

In het debat over populisme buitelen feiten, frames en ficties over elkaar heen. Daarom biedt dit boek een diepteboring door aan de hand van vijf kenmerken populistische visies en praktijken te beschrijven. Daarna wordt het streven van populisten tegen het licht gehouden van Bijbelse waarden, zoals gerechtigheid, menselijke waardigheid, rentmeesterschap en mededogen. Het slothoofdstuk bevat conclusies en aanbevelingen en beoogt het debat over de omgang met populistische partijen of politici te bevorderen.

Het boek wordt uitgegeven in samenwerking met uitgeverij De Banier BV te Apeldoorn en verschijnt als deel 6 in de Reflectorreeks.

Concurrent of Bondgenoot is geschreven door dr. Hans van de Breevaart, historicus en medewerker van het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP.

Deze publicatie telt 253 bladzijden, is te koop voor slechts € 11,95 (excl. verzendkosten) en te bestellen via webshop.sgp.nl of verkrijgbaar via uw plaatselijke boekhandel.

Klik hier om de bijsluiter te lezen van Concurrent of bondgenoot - een christelijk perspectief op populisme.