17 februari 2022

Stagiair Ruard Ophoff op zoek naar de menselijke maat

 

Momenteel lopen er twee studenten stage bij het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP! Wij verwelkomen graag nieuwe stagiairs en bieden binnen onze mogelijkheden een stageplaats aan studenten met verschillende opleidingen. In dit artikel leest u hoe onze stagiairs hun stageplaats bij het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP ervaren.

Het verhaal van Ruard

Sinds een halfjaar ben ik getrouwd met Hilde en sindsdien wonen we in Rotterdam Lombardijen. Op dit moment ben ik bezig met de master Beleid & Politiek aan de Erasmus Universiteit, hiervoor heb ik de bachelor Bedrijfskunde doorlopen. Het leek mij al een tijdje interessant om stage te lopen bij het WI dus toen de nieuwsbrief kwam met de mededeling dat er weer stagemogelijkheden waren heb ik meteen gebeld.

De menselijke maat

Voor het WI doe ik onderzoek naar de “menselijke maat” binnen het toeslagensysteem in Nederland. Sinds de toeslagenaffaire klinkt steeds vaker de roep om de “menselijke maat” terug te brengen, maar wat betekent dat eigenlijk? Het onderzoek zit nog in de beginfase dus ik heb nog niet veel antwoorden gevonden. Het meest in het oog springende tot nu toe is dat de staat eigenlijk teveel hooi op de vork lijkt te nemen.

Het leukste aan de stage bij het WI zijn de gesprekken die we voeren. Over politiek, het onderzoek maar niet in de laatste plaats ook de gesprekken over de Bijbel en geloof.

Toeslagenaffaire

Sinds de jaren ’60 zijn er steeds meer regelingen ontworpen om burgers financieel te ondersteunen. Op het eerste oog lijkt dat heel mooi maar het heeft ook een keerzijde. Bijvoorbeeld dat alle onderlinge solidariteit nu indirect geregeld wordt, door belastingen die vervolgens weer herverdeeld worden, in plaats van tussen mensen onderling. Daarnaast is het systeem zo ingewikkeld geworden dat de meest kwetsbare mensen, die deze toeslagen het hardste nodig hebben, zich nauwelijks nog raad weten. Oftewel, een situatie waarin het systeem de maat der dingen is, en de menselijke maat afwezig is. De komende maanden hoop ik hier mee door te kunnen gaan.

Het leukste aan de stage bij het WI zijn de gesprekken die we voeren. Over politiek, het onderzoek maar niet in de laatste plaats ook de gesprekken over de Bijbel en geloof. Het is een mooie omgeving om ideeën uit te wisselen en met elkaar te discussiëren. Oftewel, een goede tijd en plaats om te groeien als student!