25 februari 2022

Stagiair Mart Kranen onderzoekt de rol van de overheid

Momenteel lopen er twee studenten stage bij het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP! Wij verwelkomen graag nieuwe stagiairs en bieden binnen onze mogelijkheden een stageplaats aan studenten met verschillende opleidingen. In dit artikel leest u hoe onze stagiairs hun stageplaats bij het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP ervaren.

Het verhaal van Mart

Mijn naam is Mart Kranen en ik kom uit Vriezenveen. In navolging van mijn interesse in de Nederlandse politiek volg ik de Master Geschiedenis van Politiek en Samenleving aan de Universiteit Utrecht. Mijn wens is om me in de toekomst in te kunnen zetten op een lokaal ofwel provinciaal niveau voor de lokale gemeenschap als beleidsmedewerker, ofwel in een andere rol binnen de lokale overheid.

Voor mijn opleiding dien ik voor een periode van vier maanden stage te lopen bij een, voor de opleiding, relevante organisatie. Vanwege mijn affiniteit met de SGP en haar standvastige, christelijke en conservatieve politiek besloot ik eens te kijken of er bij de staatkundig gereformeerden een mogelijkheid was om stage te lopen. Zodoende stuitte ik op het feit dat het Wetenschappelijk Instituut van de SGP jaarlijks twee stageplekken aanbiedt. Hierop besloot ik te reageren, met als heugelijk gevolg dat ik hier nu stage mag lopen.

Onderzoek naar rol van de overheid

Voor mijn stage bij het Wetenschappelijk Instituut van de SGP zal ik een onderzoek doen met betrekking tot de ogenschijnlijke wrijving tussen de afkeer tegen overheidsingrijpen en de rol van de overheid als schild van de zwakkeren in de samenleving. Aangezien ik me momenteel nog in de beginfase van het onderzoek begeef kan ik nog niet al te diep in de details duiken. In dit onderzoek zal ik deze wrijving benaderen vanuit een vergelijking met de tweeledigheid van de grote Abraham Kuyper.

De oprichter van de Antirevolutionaire Partij was namelijk zowel de grondlegger van het idee van soevereiniteit in eigen kring, alsook van het Christelijk-Sociaal Congres. Zo pleitte hij, in de geest van zijn voorganger Groen van Prinsterer, voor een beperkte reikwijdte voor de overheid, maar ook voor overheidsingrijpen in het helpen van de hulpbehoevenden in de sociale kwestie. Kuypers wetvoorstel voor een ziektewet in 1903, welke onder andere tot verplichte verzekeringen zou leiden, lijkt dan ook een directe botsing met zijn ideaal van een terughoudende overheid.

Abraham Kuyper, als een van de grondleggers van de christelijke politiek waarvan de SGP en de ChristenUnie vandaag de dag de vaandeldragers zijn, vormt hiermee een goede casus.

Abraham Kuyper

Door de overwegingen en argumentatie van Abraham Kuyper betreffende de potentiële botsing van zijn beide idealen verder te onderzoeken hoop ik iets meer inzicht te verschaffen in de mogelijke oorsprong van enkele verschillende visies van de verschillende confessionele partijen wat betreft de rol van de staat. Abraham Kuyper, als een van de grondleggers van de christelijke politiek waarvan de SGP en de ChristenUnie vandaag de dag de vaandeldragers zijn, vormt hiermee een goede casus.

Diepgaande gesprekken

Wat betreft de Guido de Brès-stichting zelf kan ik, de korte tijd dat ik daar nu stage loop, als zeer aangenaam beschrijven. Ik vind het zelf in het bijzonder zeer interessant om meer inzicht te krijgen in de interne werking van de politieke partij, buiten het Binnenhof in Den Haag. Het personeel van het WI en het bredere partijbureau durf ik ook als een pluspunt aan te merken. De mensen bij het Instituut zijn zeer vriendelijk en behulpzaam. Ook kun je goede, diepgaande gesprekken en discussies met ze voeren. Al met al zou ik een stage bij het Wetenschappelijk Instituut van de SGP zeker kunnen aanraden.