25 juni 2019

Gezin in Europa

 

Het gezin op de kaart

Op 13 en 14 juni jl. vond de ledenvergadering van Sallux (ECPM-Foundation) plaats, met aansluitend een conferentie in het prachtige Hongaarse parlement te Boedapest (zie foto hierboven). De bijeenkomst stond in het teken van het gezin als hoeksteen van de samenleving.

Ook al heeft de Europese Unie geen bevoegdheden op het terrein van het gezinsbeleid, ze is wel actief op dit gebied. Daarbij valt een aantal zaken op:

  • er is en wordt pressie vanuit de EU en haar instellingen uitgeoefend op landen die het huwelijk van een man en een vrouw als grondslag voor het gezin in de nationale grondwet (willen) opnemen;
  • de demografische ontwikkeling (vergrijzing en krimp van bevolking in bepaalde gebieden en landen) is geen onderwerp dat als prioriteit op de Europese agenda staat
  • de Europese politiek is vooral gericht op acceptatie van homohuwelijk, draagmoederschap, meerouderschap en dergelijke, maar niet op het faciliteren van de overgrote meerderheid van gezinnen, dus die van vader, moeder en kinderen;
  • landen die ontwikkelingshulp van Europa of de Verenigde Naties ontvangen, krijgen financiële steun voor onderwijs onder de voorwaarde dat zij ‘gendereducatie’ in het curriculum opnemen.

Genereus gezinsbeleid

Hongarije kent een genereus beleid ter ondersteuning van gezinnen, wat vooral bedoeld is om de demografische ontwikkeling het hoofd te bieden en emigratie van (jonge) Hongaren tegen te gaan of hun terugkeer na een studie in West-Europa te bevorderen.

Moeders met vier of meer kinderen kunnen hun kroost ‘belastingvrij’ opvoeden: ze hoeven geen inkomstenbelasting meer te betalen. Grote gezinnen kunnen ‘zachte leningen’ verkrijgen om toch een huis te kunnen kopen. En er is subsidie beschikbaar voor gezinnen met drie of meer kinderen voor de aanschaf van een auto. De organisatie van kinderopvang is belegd bij de lokale overheid die hiervoor goed luistert naar de wensen van ouders met kinderen. Tegelijk wordt flexibiliteit benadrukt, zodat moeders met jonge kinderen niet om financiële redenen gedwongen worden om in een betaalde baan te werken. De Hongaarse overheid heeft verschillende maatregelen genomen ter reductie van armoede onder gezinnen, zoals gratis schoolboeken, warme maaltijden op school en het aanbieden van vakantiekampen voor grote gezinnen die krap bij kas zitten. En voor elke Hongaarse baby is er een babybox t.w.v. € 200. Al met al genoeg inspirerende voorbeelden voor de Sociale Gezins Partij van Nederland.

Inspiratie voor Nederland

Een positieve sfeer rondom gezinnen is belangrijk voor de samenleving en haar toekomst. In Nederland is hier maar weinig aandacht voor. In veel Europese landen zijn ‘family-associations’ actief om de belangen van gezinnen in politiek en samenleving te bepleiten. Sinds dit voorjaar is er ook een Nederlands initiatief, dat beoogt stem te geven aan het gezin in de Nederlandse samenleving. Interesse? Klik hier en steun deze prille organisatie,

 

 
What do you want to do ?
New mail