17 oktober 2022

Zicht Magazine - schild der zwakken

Na de Tweede Wereldoorlog is in Nederland een stelsel van wetten opgetuigd dat beoogt iedere burger te verzekeren van inkomen: sociale zekerheid. Het leek erop dat de overheid in die opzet slaagde. Maar wie naar de werkelijkheid achter de cijfers keek, wist dat de enorme welvaartsstijging en de opbrengsten van het Groningse gas de situatie flatteerden. Nu Nederland nogmaals een economische crisis voor de kiezen krijgt, zal eens temeer blijken dat het experiment ‘sociale zekerheid’ is mislukt. Bestrijding van armoede en eenzaamheid vraagt om meer dan financiële steun.

Sociale draagkracht

Van meet af aan heeft de SGP de verantwoordelijkheid van de overheid op sociaaleconomisch terrein willen begrenzen. Niet omdat zij meende dat mensen zelfredzaam moeten zijn. Wel omdat de samenleving en haar gemeenschappen zoveel mogelijk ruimte moeten krijgen en mensen het niet mogen verleren oog te hebben voor elkaar. Sociale draagkracht, daar gaat het om.

''St. John’s Experiment is een geslaagd experiment dat ons vandaag inspiratie biedt voor een antwoord op de vraag hoe de overheid een schild voor de zwakken kan zijn.''

 

Geslaagd experiment

Al in de 19e eeuw betoogde de Schotse predikant Thomas Chalmers (1780-1847) dat het onvoldoende is om arme mensen via een uitkering geld te geven. Ook sociale en morele verheffing zijn onmisbaar. In Glasgow initieerde hij in een verpauperde stadswijk het zogenaamde ‘St. John’s Experiment’. De werkloosheid daalde, het alcoholisme nam af, de gezinsverhoudingen verbeterden en in een paar jaar tijd daalden de uitgaven voor armenzorg met 80 procent. Voorwaar een geslaagd experiment dat ons vandaag inspiratie biedt voor een antwoord op de vraag hoe de overheid een schild voor de zwakken kan zijn.

Wel moeten we dan de economische ontwikkeling, sociale zorg en ethische overwegingen niet langer van elkaar scheiden, maar die juist op elkaar betrekken. Deze Zicht-editie geeft daarvoor wat denkduwtjes.

Bestellen 

__________________________________________________________________________________

Bestel deze Zicht-editie via bovenstaande knop. Bent u nog geen Zicht abonnee? Klik hier voor meer info!