15 februari 2023

Jan-Dirk van Elzelingen doet onderzoek naar gerechtigheid

De komende tijd hoopt Jan-Dirk bij het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP (WI SGP) stage te lopen. Hij richt zich tijdens zijn stage voornamelijk op de waarde gerechtigheid en hoopt daar uitgebreid onderzoek over te doen. Jan-Dirk stelt zich graag aan u voor.

Ik ben Jan-Dirk van Elzelingen, ben 22 jaar oud en studeer momenteel de Master Geschiedenis aan de universiteit van Leiden. Daar volg ik de specialisatie Politics, Culture and National Identitities, 1789 to the present. Mijn interesse gaat met name uit naar de politiek van de 19e eeuw. Het onderzoek naar de retorische aspecten, zowel in argumentatie als presentatie vind ik erg boeiend. Zo ging mijn bachelor-scriptie over het antirevolutionaire verzet tegen de pokkenvaccinatieverplichting op scholen in de jaren 1870-1872. In mijn overige tijd lees ik graag (hoe kan het ook anders als historicus) en ben ik lokaal actief voor de SGP-jongeren in Alblasserdam en Papendrecht.

Waarom WI SGP?

Ik wist van het bestaan van het WI SGP af en hoorde via een bekende dat het mogelijk was om hier stage te lopen. Toen ik zag dat ik dit studiejaar via mijn studie stage kon lopen, dacht ik direct aan het WI SGP. Het leek me leerzaam om te functioneren op een plek waar politiek, wetenschap en beleid samenkomen. Anderen zou ik zeker willen aanraden om stage te lopen bij het WI SGP. Naast dat je je begeeft in een prettige werkomgeving, krijg je ruimte om onderzoek te doen dat actueel en relevant is en bijdraagt aan de achterban in engere, en de samenleving in bredere zin.

Politieke filosofie

De aankomende maanden tot en met juni doe ik twee dagen per week onderzoek als bijdrage aan het meerjarig project 'Politieke filosofie voor de SGP'. Dit project houdt zich bezig met de zeven waarden die aan de grondslag liggen van de Europese (politieke) cultuur. Mijn onderzoek richt zich op de waarde ‘gerechtigheid’ (of ‘rechtvaardigheid’).

Aan de hand van verschillende historische casussen rondom de afschaffing van de doodstraf wil ik de verschillen in kaart brengen

Door de verschillende politieke stromingen wordt gerechtigheid verscheiden gewaardeerd en geïnterpreteerd. Aan de hand van verschillende historische cases rondom de afschaffing van de doodstraf wil ik de verschillen in kaart brengen, en formuleren hoe de SGP gerechtigheid waardeert in het licht van haar uitgangspunten. Dat betekent voortbouwen op bestaand onderzoek en diep graven in bronnen zoals de Handelingen van de Tweede Kamer. Zowel de late negentiende eeuw als de laatste decennia komen aan bod. Zo hoop ik een steentje bij te dragen om het profiel van de SGP ten opzichte van andere partijen te verhelderen en de consistentie en verbinding tussen Bijbelse uitgangspunten en concrete SGP-standpunten te verbeteren.