21 november 2022

Nieuwe publicatie WI: Guido als gids voor vandaag

 

Komende maand verschijnt de bundel Guido: een gids voor vandaag. Dit boek vormt een mooi slotakkoord van het 500ste geboortejaar van Guido de Brès. Het bevat negen opstellen over de vraag op welke manier Guido een gids kan zijn voor christenen vandaag. Daarbij wordt ingegaan op verschillen èn overeenkomsten tussen de tijd van toen en nu.

BESTELLEN

Een publicatie van het Wetenschappelijk Intituut voor de SGP (WI-SGP). Meer info over het WI-SGP? Ga naar wi.sgp.nl!

Om één verschil te noemen: vroeger was het geloof in God de Schepper van hemel en aarde vanzelfsprekend, wat nu helaas niet meer zo is. Een overeenkomst is dat destijds èn vandaag de dag gelovigen die Jezus Christus willen navolgen worden achtergesteld, belachelijk gemaakt of vervolgd. De verschillende bijdragen en interviews zijn gegroepeerd rond drie deelthema’s: kerk, onderwijs en samenleving en politiek. Deze drieslag spoort met de kernactiviteiten die Guido’s denken en doen typeren: belijden, leren en getuigen.

 

Steun ons werk van het WI-SGP en geef u nu op als donateur voor € 50,00 per jaar! Voor 2022 betaalt u alleen voor het vierde kwartaal. U krijgt dan ook de decembereditie 2022 van ons Zicht magazine over het thema: vooroordelen over en identiteit en imago van de SGP. Interesse? Klik hier!

 

INHOUD 

  • Inleiding - dr. Roelof Bisschop en drs. Jan Schippers

DEEL I - DE KERK

  • 1. Belijder op het breukvlak tussen Vroege Kerk en moderniteit - drs. Jan Schippers en dr. Klaas van der Zwaag interviewen prof. dr. Bram van de Beek
  • 2. Een belijdenis over identiteit in Christus - prof. dr. Frank van der Pol
  • 3. Polemiek met dopersen laat te weinig ruimte voor persoonlijk appel - dr. Klaas van der Zwaag

DEEL II - ONDERWIJS

  • 4. Voorbeeld van studiezin en belezenheid - Harm-Jan Rouwendal MSc
  • 5. Inspirerend voorbeeld voor christendocenten vandaag - drs. Henk Leertouwer
  • 6. Geen machtsvertoon, maar een kwetsbare opstelling - drs. Jan Schippers in gesprek met dr. Bram Kunz

DEEL III - SAMENLEVING EN POLITIEK

  • 7. Nieuw licht op een omstreden tekst - prof. dr. Wim Moehn
  • 8. Christenvervolging toen en nu - drs. Jan Schippers interviewt Richard Groenenboom (SDOK), Frans Veerman (Open Doors) en Hans-Willem Westerbeke (HVC)
  • 9. Burgerlijke ongehoorzaamheid van Guido de Brès tot Gerrit Holdijk  - dr. Bart Jan Spruyt

 BESTELLEN