17 februari 2023

Arieke Lucas doet onderzoek naar de vrijheidsopvatting van de SGP

De komende tijd hoopt Arieke Lucas bij het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP (WI SGP) stage te lopen. Zij hoopt tijdens haar stage onderzoek te doen naar de vrijheidsopvatting van de SGP. Arieke stelt zich graag aan u voor.

Mijn naam is Arieke Lucas, 22 jaar oud en ik kom uit Andel. Ik volg de master Geschiedenis van Politiek en Maatschappij aan de Universiteit Utrecht. Hiervoor heb ik een bachelor geschiedenis en een bachelor Duitse taal en cultuur gedaan, ook in Utrecht. Naast mijn studie werk ik twee dagen per week als webredacteur bij het Reformatorisch Dagblad en geef ik af en toe bijles.

Onderzoek

Tijdens mijn stage doe ik in het kader van het project politieke filosofie onderzoek naar de vrijheidsopvatting van de SGP. Het doel is om het eigene hiervan te onderzoeken door middel van een vergelijking tussen de opvattingen van de SGP en andere politieke stromingen. Ik zal ook in kaart brengen waar de roots liggen van de verschillende visies. Voor dit onderzoek doe ik een bronnenanalyse en zal ik experts interviewen. De resultaten van het onderzoek kunnen de SGP helpen om inzicht te krijgen in de eigen vrijheidsopvatting, maar zullen ook laten zien wat de overeenkomsten en verschillen zijn ten opzichte van andere partijen. 

Waarom WI SGP?

Een verplicht onderdeel van de master is een stage van drie maanden. Naast journalistiek heeft ook politiek mijn interesse, waardoor het me leuk leek om een stage in die hoek te zoeken. Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst over stage werd het Wetenschappelijk Instituut SGP als mogelijke stageplaats genoemd, vanwege positieve ervaringen van een andere student. Aangezien het zowel aansluit bij mijn interesses als bij mijn persoonlijke achtergrond, heb ik besloten om het WI te benaderen en zodoende ben ik hier terechtgekomen. Ik heb het goed naar mijn zin en de contacten met collega’s zijn fijn en ontspannen. Ik zou dan ook iedereen aanraden om hier stage te lopen.