9 december 2021

Zicht Magazine - schuld en boete

Schuld en boete. In deze editie snijden we een beladen thema aan. Een onderwerp waarover stevig gediscussieerd kan worden. Zeker als de vraag is wie waaraan schuldig is en hoelang en hoeveel de dader moet gaan boeten om slachtoffers te compenseren voor de geleden schade.

Voor je het weet raakt het debat dan verzeild in de kwestie of je met eigentijdse normen gangbare praktijken uit het verleden (die we nu verwerpelijk vinden) op een zinnige manier kunt beoordelen.

''Hoe gaan we om met de zogenoemde zwarte bladzijden uit ons verleden?''

Zicht is geen historisch of juridisch tijdschrift. Daarom lijkt het ons als redactie beter om ‘schuld en boete’ vanuit een ander perspectief te benaderen: hoe gaan we om met de zogenoemde zwarte bladzijden uit ons verleden? Op welke manier geven wij ons daarvan rekenschap? Beladen onderwerpen als slavernij, klimaatschuld en misdragingen ten opzichte van Joodse Nederlanders komen aan de orde. Niet dat dit nummer daarmee alle relevante thema’s aan de orde stelt. Het blad is qua omvang nu al dik genoeg. Wel hopen we u als lezer een aantal overwegingen voor te houden die een vruchtbare bezinning op een aantal politieke en morele issues bevordert.

Klik hier om het nummer te bestellen

Het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP, publiceert sinds 1975 ieder kwartaal het tijdschrift Zicht. In dit studieblad worden actuele en relevante maatschappelijke thema’s uitvoerig behandeld en belicht vanuit de christelijke levensbeschouwing. Meer weten over Zicht? Klik hier.