16 juni 2023

Zicht Magazine - Afhaken of aansluiten

‘Kies de goede strijd’ zo raadt Augustinus in zijn boekje over de strijd van een christen aan. Augustinus betoogt dat slechte strijd wordt ingegeven door slechte begeerten. In de politiek gaat het dan om macht, aanzien en aandacht. Wie echter meent dat het geluk afhangt van het tijdelijk goede, lijkt op een vis die, zonder het bedrieglijke haakje op te merken, in het aas hapt.

Hoe ziet christelijke politiek er in de eenentwintigste eeuw uit? Is het eigenlijk wel goed dat christenen zich in hun eigen partijen organiseren? En hoe verhouden de verschillende christelijke politieke partijen zich tot elkaar?

Lees meer over christelijke politiek in een seculiere tijd in deze editie van Zicht! Bestel het nummer via deze link.