2 juli 2021

Stagiaire Juditte Bos deed onderzoek naar verplichte anticonceptie

 

Het Wetenschappelijk Instituut SGP (WI) dankt stagiaire Juditte Bos - Ten Hove voor haar inzet de afgelopen maanden. Tijdens haar stageperiode bij het WI SGP heeft Juditte onderzoek gedaan over het vraagstuk of kwetsbare ouders, waarbij de kans groot is dat zij het (toekomstige) kind zullen gaan mishandelen, een kind mogen ontvangen. In dit artikel lees je meer over Juditte, haar onderzoek en haar stage-ervaring bij het WI SGP.

''Mijn naam is Juditte Bos. Afgelopen november ben ik getrouwd met Maurits en wij zijn gaan wonen in het buitengebied van Lunteren, tegen Barneveld aan. We hebben elkaar leren kennen tijdens onze studie in Amsterdam. Allebei volgden we de bachelor theologie.''

''Na het afronden van onze bachelors gingen onze wegen uit elkaar. Hij ging de master doen voor gemeentepredikant en ik ging de master ‘Religie en Beleid’ volgen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.''

''Ik ben blij dat ik voor deze master heb gekozen. Ik vind het interessant om bezig te zijn met morele dilemma’s en welke rol religie mag spelen in het beleid. Het WI is bij uitstek dé plek om me te verdiepen in zo’n thema. Vandaar dat ik hier terecht ben gekomen.''

Zou je in het kort kunnen vertellen waar je onderzoek over gaat?

''Ik ben bezig geweest met de vraag of kwetsbare ouders, waarbij de kans groot is dat zij het (toekomstige) kind zullen gaan mishandelen, een kind mogen ontvangen. Als het gaat over kwetsbare ouders, doel ik op moeders met een verslaving, een laag IQ, psychische stoornis of handicap. Het kan zijn dat de desbetreffende vrouw zelf denkt in staat te zijn om een kind op te voeden, maar dat de omgeving denkt van: kan dit wel? Gaat dit goed?''

Het kan zijn dat een vrouw zelf denkt in staat te zijn om een kind op te voeden, maar dat de omgeving denkt van: kan dit wel? Gaat dit goed?''

''De Beraadgroep ‘verplichte anticonceptie’ verstuurde in oktober 2020 een conceptwetsvoorstel naar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waarin zij pleiten voor een verplichting van anticonceptie voor kwetsbare ouders. Ik heb onderzocht hoe zich men vanuit een staatkundig gereformeerde visie tot dit conceptwetsvoorstel kan verhouden.''

Welke onderzoeksmethodes heb je gebruikt?

''Ik heb gebruikgemaakt van drie methoden: literatuuronderzoek, expertinterviews en een Delphi-onderzoek. Literatuuronderzoek is een vanzelfsprekende methode binnen een groot onderzoek. Daarnaast ben ik ook in gesprek gegaan met zes experts, waaronder twee leden van de Beraadgroep ‘verplichte anticonceptie’. Ten slotte heb ik een Delphi-onderzoek uitgevoerd. Dit houdt in dat ik aan verschillende praktijkorganisaties en advies-gevende organisaties dit morele dilemma heb voorgelegd en heb gevraagd om hun reactie.''

Wat zijn de meest interessante bevindingen van je onderzoek?

''Ik kwam, wat betreft een staatkundig gereformeerde visie op het vraagstuk omtrent ‘verplichte anticonceptie’ uit op twee lijnen:

Aan de ene kant mag de overheid geen dwang uitoefenen die zo diep ingrijpt op het gezinsleven. Immers, met het verplichten van anticonceptie wordt het krijgen van kinderen in bepaalde (kwetsbare) gezinnen tegengehouden. Het gevaar bestaat onder andere dat het maatwerk en de zorg voor de cliënt verdwijnt. Vanuit een staatkundig gereformeerde visie gaat het conceptwetsvoorstel te ver.''

Vanuit een staatkundig gereformeerde visie gaat het conceptwetsvoorstel te ver.

''Toch is hier niet alles mee gezegd. Want aan de ander kant moet gezegd worden dat vrijheid in de Bijbel altijd gepaard gaat met verantwoordelijkheid. Vrijheid en verantwoordelijkheid moet je niet loskoppelen, maar dicht bij elkaar houden. De vrijheid om kinderen te krijgen is dus niet absoluut. Iemand moet wel verantwoordelijkheid voor de opvoeding kunnen dragen. In mijn onderzoek doe ik een aantal aanbevelingen voor effectieve tussenoplossingen.''

Wat zou er met de onderzoeksresultaten gedaan kunnen/moeten worden?

''Het debat om anticonceptie te verplichten is nog niet over. Het laait om de zoveel tijd weer op. De onderzoeksresultaten kunnen dan gebruikt worden door de SGP-fractie in de Tweede Kamer om hun positie te bepalen en zo ook het politieke debat aan te gaan.''

Hoe kwam je terecht bij het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP?

''Vorig jaar zomer zag ik een vacature voor een stagiair bij het WI-SGP. Ik heb daarop destijds gesolliciteerd. Het leek mij leuk, interessant en leerzaam om bezig te zijn bij het WI-SGP. Ook sprak ik tussendoor iemand uit de gemeente waar ik voor mijn huwelijk was aangesloten, die beleidsmedewerker is bij de Tweede Kamerfractie van de SGP. Dit maakte mij steeds enthousiaster om een stage te volgen bij het WI-SGP. Toen ik in september een gesprek had met mijn stagecoördinator vanuit de Radboud Universiteit, heeft zij Jan Schippers gebeld. Zo waren de lijntjes snel gelegd.''

Ik zeg niks te veel als ik zeg dat ik de stage als heel positief heb ervaren! 

Hoe heb je je stage bij het Wetenschappelijk Instituut SGP ervaren?

''Ik zeg niks te veel als ik zeg dat ik de stage als heel positief heb ervaren! De sfeer op het kantoor kwam op mij over als ontspannen en open. Ik merkte dat iedereen betrokken was. Bovendien was het op het kantoor gezellig, dus ik keek er elke week weer naar uit om naar het kantoor te komen.''

 Je gaat op een ontspannen manier de diepte in. 

Zou je anderen aanraden om stage te lopen bij het WI SGP?

''Zeker! Je krijgt goede begeleiding en zoals ik al zei is iedereen betrokken. Je gaat op een ontspannen manier de diepte in. Ik beveel een stage bij het WI SGP zeker aan!''

 ____________________________________________________________________________________

Ben jij enthousiast geworden en zou jij ook bij ons stage willen lopen? Dat kan! Wij bieden voor verschillende opleidingen een stageplaats aan. Neem contact met ons op via de contactpagina om de mogelijkheden te bespreken. Meer informatie over het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP kun je vinden op deze pagina.