14 mei 2021

Maak kennis met ons!

 

Het Wetenschappelijk Instituut voor de Staatkundig Gereformeerde Partij (WI-SGP), is de denktank ten behoeve van de SGP. Wij zetten ons in om kennis en inzicht te verwerven op allerlei beleidsterreinen. Dit is van groot belang omdat de maatschappij voortdurend verandert. De visie van de staatkundig-gereformeerden is daardoor ook continue in ontwikkeling.

Door middel van onafhankelijk onderzoek analyseren wij actuele ontwikkelingen en belichten wij die vanuit reformatorisch perspectief.                  De onderzoeksresultaten worden vervolgens gecommuniceerd met politici, partijleden, SGP-stemmers en extern publiek. Eén van de middelen hiervoor is het uitgeven van onsZicht Magazine. Op die manier streven wij ernaar het maatschappelijke en politieke debat te beïnvloeden op basis van de reformatorische levensbeschouwing. Bekijk de video via deze link.