22 januari 2021

Myrthe vertelt over haar stage bij het WI SGP

 

Het Wetenschappelijk Instituut SGP dankt stagiaire Myrthe Ebbers voor haar inzet de afgelopen maanden. Tijdens haar stageperiode bij het WI SGP heeft Myrthe onderzoek gedaan naar drie onderwijsmethodes over seksuele vorming op basisscholen. In dit artikel lees je meer over Myrthe, haar onderzoek en haar stage-ervaring bij het WI SGP.

Zou je je eens voor kunnen stellen aan de lezer?

'Ik ben Myrthe Ebbers, 21 jaar. Ik kom uit Doetinchem, Gelderland, en ik heb daar mijn hele leven met veel plezier gewoond. Als het enigszins mogelijk is, wil ik ook in de toekomst in Doetinchem blijven wonen, maar we zullen zien.'

'Ik doe momenteel de master Onderwijswetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hiervoor heb ik een Bachelor gedaan in Pedagogische wetenschappen, met een minor in gender, cultuur en maatschappij, met een semester in de VS. Door de corona pandemie is dat semester 3 maanden eerder afgebroken dan gepland, maar ik heb een mooie tijd gehad.'

'Ik hoop mijn opleiding deze zomer af te ronden, en dan een beroep te vinden bij bijvoorbeeld de Inspectie van Onderwijs, bovenschoolsbestuur, of bij een gemeente als onderwijsbeleidsmedewerker. Ook lijkt het mij mooi om me binnen mijn werk in te zetten voor christelijke/reformatorische LHBTI-personen, speciaal ook jongeren. Ik heb nog geen beroep ontdekt waarin ik al mijn wensen en interesses kan combineren, maar ik geloof dat er iets op mijn pad zal komen wat bij me past.'

'Het lijkt mij mooi om me binnen mijn werk in te zetten voor christelijke/reformatorische LHBTI-personen, speciaal ook jongeren.'

 

Je hebt onderzoek gedaan naar seksuele vorming binnen het basisonderwijs. Zou je ons daar wat meer over kunnen vertellen?

'Het onderzoek dat ik voor het WI heb gedaan gaat over het mensbeeld wat blijkt uit verschillende methoden voor seksuele vorming binnen het basisonderwijs, en hoe deze methoden aandacht besteden aan seksuele diversiteit. Hierbij heb ik een literatuuronderzoek gedaan om de begrippen mensbeeld en seksuele diversiteit te verhelderen, en heb ik daarnaast een kwalitatief onderzoek gedaan binnen de methoden, aan de hand van een rubric, die ik voor dit onderzoek heb ontworpen. Daarnaast heb ik een interview gehad met een vertegenwoordiger van de ROV, onder andere om te ontdekken hoe de voorgenoemde begrippen in de praktijk worden gedefinieerd en begrepen.'

Wat zijn de meest interessante bevindingen van je onderzoek?

'Wat ik het meest interessant vond aan de onderzoeksresultaten, is dat de methoden kwalitatief en inhoudelijk niet veel van elkaar verschillen. Dezelfde onderwerpen komen aanbod (hoewel dit soms in andere leerjaren gebeurt), en dezelfde thema’s worden gebruikt om een doorlopende leerlijn op te bouwen. Waar de methoden duidelijk van elkaar verschillen, is de manier waarop seksualiteit beschreven wordt, en hoe normatief dit wordt beschreven. De ene methode is vooral gericht op het geven van informatie zodat de leerling zelf keuzes kan maken, terwijl de andere methode veel meer richtlijnen en normen geeft (vanuit een levensbeschouwing). De leerling kan wel kiezen om deze richtlijnen en normen naast zich neer te leggen, maar ze worden wel nadrukkelijk aan de leerling meegegeven.'

Wat zou er met de onderzoeksresultaten gedaan moeten worden?

'Ik denk dat de onderzoeksresultaten vooral moeten dienen ter illustratie van een groter probleem: woorden worden in de politiek, en in de maatschappij, op een andere manier gebruikt, en anders gedefinieerd dan in de wetenschap. Daardoor ontstaat er verwarring, en kunnen uitspraken worden gedaan die waar lijken te zijn, terwijl ze feitelijk niet correct zijn, of uitspraken die normatief lijken, terwijl ze feitelijk correct zijn. Daarnaast denk ik dat het onderzoek laat zien dat mensbeelden, hoewel ze overal tot uiting komen, lastig terug te vinden zijn. Hier mag meer aandacht voor komen, en eventueel mag het mensbeeld in de maatschappij meer expliciet benoemt en beschreven worden.'

'Ik denk dat de onderzoeksresultaten vooral moeten dienen ter illustratie van een groter probleem: woorden worden in de politiek, en in de maatschappij, op een andere manier gebruikt, en anders gedefinieerd dan in de wetenschap.'

 

Hoe kwam je terecht bij het Wetenschappelijk Instituut SGP?

'Mijn moeder wist van het bestaan van het Wetenschappelijk Instituut, en zij wees mij erop dat dit voor mij een interessante optie zou kunnen zijn voor een stage. Hier was ik het mee eens, en ik heb op de vacature voor stagiair gesolliciteerd, hoewel de deadline voor de sollicitatie eigenlijk al was verlopen. Niet geschoten is altijd mis.'

Hoe heb je je stage bij het Wetenschappelijk Instituut SGP ervaren?

'Ik ben blij dat ik heb gesolliciteerd bij het WI, ik heb de stage als heel prettig ervaren, en ik heb veel geleerd. Ik heb het idee dat ik nuttig bezig ben geweest, en dat ik een bijdrage heb geleverd waar het WI iets aan heeft. Hoewel de stage vanwege de corona maatregelen volledig een thuiswerk stage is geweest, heb ik toch een beeld gekregen van de organisatie, en contact gehad met de collega’s.'

'Ik zou anderen zeker aanraden om stage te lopen bij het WI. De collega’s zijn erg vriendelijk, en ik heb een goede begeleiding gehad in mijn stage, met regelmatig contact om de voortgang in de gaten te houden. Hoewel het contact minder was dan bij een gewone stage, heeft iedereen zijn best gedaan om me te helpen en me te verwelkomen.'

 'Ik zou anderen zeker aanraden om stage te lopen bij het WI. De collega’s zijn erg vriendelijk, en ik heb een goede begeleiding gehad.'

____________________________________________________________________________________

 Wil jij net als Myrthe ook stage lopen bij het Wetenschappelijk Instituut SGP? Dat kan! Klik hier of stuur een mail naar wi@sgp.nl.