5 maart 2020

Multiculturele gerechtigheid

 

Tussen multiculturalisme en monocultuur

De Stichting voor Christelijke Filosofie nam het initiatief voor de Nederlandse vertaling van het boek Multiculturalism: a Christian Retrieval geschreven door Jonathan Chaplin. In de Nederlandse editie wordt het betoog van Chaplin aangevuld met een aantal reflecties, onder meer van de wetenschappelijke instituten voor het CDA, de SGP en van de ChristenUnie.

Voor de bijdrage van het WI-SGP tekende Hans van de Breevaart. Onder de titel ‘Tussen multiculturalisme en monocultuur’ levert hij een kritische bespreking van de visie van Chaplin. De hoofdlijn hiervan is dat de bijdrage van Chaplin aan het debat over de multiculturele samenleving indrukwekkend is, vooral omdat hij vanuit een christelijke levensovertuiging vertrekt en bewogenheid aan de dag legt met het welzijn van medemensen met een andere culturele achtergrond. Het punt van kritiek is echter dat Chaplin, hoewel hij oog heeft voor de negatieve kanten die andere culturen wel degelijk kunnen hebben, weigert het multiculturalisme failliet te verklaren, terwijl toonaangevende politici als Angela Merkel, David Cameron en ook Tony Blair al eerder tot de conclusie kwamen dat het multiculturalisme heeft gefaald. De realistische benadering die Chaplin voorstaat, is zeker te verkiezen boven een ideologische, maar ziet toch bepaalde aspecten van de rauwe werkelijkheid – en de consequenties daarvan - over het hoofd.

Deze bundel staat onder redactie van de hoogleraren dr. Renée van Riessen en dr. Jan Hoogland en is eind februari verschenen bij uitgeverij Buijten en Schipperheijn. Het boek is verkrijgbaar in de webshop van de SGP voor € 21,90 (excl. verzendkosten).

Klik hier om het boek te bestellen