20 februari 2023

Aarnout van Gelder treedt in dienst als Wetenschappelijk medewerker

Per 1 maart 2023 treedt Aarnout van Gelder in dienst bij het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP als wetenschappelijk medewerker. In dit artikel stelt hij zich graag aan u voor.

Ik ben Aarnout van Gelder, afkomstig uit Barendrecht. Wegens mijn voorliefde voor geschiedenis en politiek heb ik in Leiden Geschiedenis en Rechten gestudeerd. Deze laatste studie ben ik momenteel aan het afmaken, met een specialisatie in de filosofische achtergronden van het recht. Hiernaast ben ik lid van de prachtige studentenvereniging Depositum Custodi, met Utrecht als uitvalsbasis. In mijn vrije tijd hou ik van racefietsen, concerten bezoeken en lezen; met name de ‘grote werken’ uit de wereldliteratuur.

Als scholier liep ik ooit een korte snuffelstage bij het WI, en sindsdien leek het me mooi om ooit voor het WI te werken. Dat beeld werd bevestigd toen ik in 2021 een halfjaar stage liep bij het WI, en onderzoek deed naar de rol die de geschiedvisie van SGP-politici speelt in hun politieke standpunten. Politieke keuzes worden altijd mede gemotiveerd door achterliggende wereldbeelden en ideeën. Graag onderzoek ik deze ideeën, en probeer ik de ideologische achtergronden van de politieke vraagstukken van deze tijd te begrijpen.

Tijdens mijn geschiedenisstudie hield ik me onder meer bezig met Marnix van Sint-Aldegonde, en zijn betrokkenheid bij de Tachtigjarige Oorlog. Vanuit zijn christelijke geloofsovertuiging nam hij deel aan de politieke en bestuurlijke wereld van zijn tijd. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld Willem van Oranje, Groen van Prinsterer en natuurlijk Guido de Brès. Zij staan in een lange traditie van christelijke denkers die over politieke en maatschappelijke vraagstukken hebben nagedacht en ook bewust stelling namen in de debatten van hun tijd.

Bij het WI hoop ik uit deze traditie te putten om mee te helpen aan het doordenken van de politieke en maatschappelijke thema’s van deze tijd, en om daarmee SGP-politici en -bestuurders van dienst te zijn. Dit alles vanuit het uitgangspunt dat het naleven van Gods geboden, ook in de eenentwintigste eeuw, tot welzijn van heel het volk is.