Migratie en Integratie

Recht doen aan kwetsbaren. Nederland is een veilige plek voor hen die in hun eigen land niet veilig zijn. Het is een Bijbelse opdracht om recht te doen aan hen die vervolgd en bedreigd worden en asiel nodig hebben. Wij pleiten ervoor om hierbij bijzondere aandacht te hebben voor vervolgde christenen.

Tegelijk moeten we de veiligheid, burgerlijke vrijheden en samenhang van ons land beschermen. Van nieuwkomers wordt dan ook verwacht dat zij zich constructief en vreedzaam in de samenleving voegen. Alleen op die manier blijft er een Nederland om in te integreren.

Terug naar overzicht
Migratie en Integratie