ANBI

De Guido de Brès-Stichting (WI-SGP) is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Hier treft u het voor WI ingevuld standaardformulier ANBI Belastingdienst aan.

Guido de Brès-Stichting WI-SGP
Dinkel 7
3068 HB ROTTERDAM
T 010-7200785
E wi@sgp.nl
I www.wi.sgp.nl

Fiscaal nummer

8073.10.852

Rekeningnummer

NL23 RABO 0304 5620 84  t.n.v. Guido de Brès-Stichting - (WI - SGP)

Voor donateurs, abonnementen en giften: 
NL04 RABO 0310 5325 82 t.n.v. Guido de Brès-Stichting - (WI - SGP)

Bestuurssamenstelling

Dr. R. Bisschop
Mr. drs. J. van den Brink, voorzitter
Dr. M. Klaassen
Ir. L. de Knegt
Ir. C. Hogenhout
Dr. A. van der Linden, secretaris
Prof. dr. M.J. de Vries
Mw. dr. H. Westerman-Dannenberg
J.J. Zoeteman RA, penningmeester

Beleidsplan

Download hier het beleidsplan.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de Guido de Brès-Stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Wel worden door hen gemaakte kosten t.b.v. activiteiten van het stichtingsbestuur of het wetenschappelijk instituut op basis van declaratie vergoed. Op de medewerkers het wetenschappelijk instituut is de Arbeidsvoorwaardenregeling SGP van toepassing. Het beloningsbeleid is gebaseerd op de CAO Rijk.

Missie

De Guido de Brès-Stichting is het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP. Het instituut wil kennis en inzicht verwerven en die vanuit het gereformeerd belijden dienstbaar maken voor politiek en samenleving.

Visie

Het Wetenschappelijk Instituut vraagt in politiek en samenleving aandacht voor cruciale Bijbelse waarden, het openleggen van - al dan niet verzwegen - levensbeschouwelijke of ideologische uitgangspunten, het belang van identiteit en zingeving en wil bijdragen aan een kritische reflectie op het handelen van overheid, burgers en maatschappelijke instellingen.

Doelstelling

Voor de realisatie van voorgaande missie en visie stelt de Guido de Brès-Stichting zich de volgende vier strategische doelen

  • het maatschappelijke en politieke debat beïnvloeden op basis van de reformatorische levensbeschouwing;
  • het verrichten van onderzoek op wetenschappelijk niveau;
  • het bevorderen van de bezinning op actuele ontwikkelingen en
  • het streven naar bredere bekendheid binnen onze netwerksamenleving.
Uitgeoefende activiteiten

De uitgeoefende activiteiten zijn terug te vinden in het jaarverslag.

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording van het jaar 2023 treft u hier aan.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.

SGPJ lid worden

De SGPJ behoort tot de grootste politieke jongerenorganisaties van Nederland. Word jij hier ook lid van?

Ondernemers­platform

Vindt u een goede verbinding tussen politiek en werkvloer belangrijk? Word dan lid van ons platform.

Bestuurders­vereniging

De BSV van de SGP is een platform voor toerusting en netwerken voor huidige en aankomende politici & bestuurders.

Wetenschappelijk instituut

Doormiddel van o.a. onderzoek levert het WI een bijdrage aan de doordenking van maatschappelijke ontwikkelingen.