23 januari 2015

Zware klus voor provincies

Rotterdam – De aanpak van stikstof wordt een zware last voor de provincies. Het bestrijden van de neerslag gecombineerd met een krappe deadline kan een hoofdpijndossier worden. Daarvoor waarschuwt het Wetenschappelijk Instituut van de SGP na een nieuw onderzoek. De provincies moeten werk maken van verbetering van het draagvlak voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en zorgen dat afspraken worden nagekomen. Het tijdpad hiervoor is erg krap.

De PAS is het beleid waarmee Rijk en provincies de achteruitgang van natuurgebieden wil stoppen en tegelijk de vastgelopen vergunningverlening wil aanpakken. De neerslag van stikstof in Nederland is veel te hoog. Dit vormt een bedreiging voor natuurgebieden die gevoelig zijn voor stikstof. De huidige wetgeving biedt nauwelijks mogelijkheden voor economische ontwikkeling. Agrarische ondernemers  klagen dat Nederland ‘op slot’ zit.

Onderzoeker Frank Lekkerkerk: ‘Het evenwicht tussen natuur en economie heeft herstel nodig. Hiervoor moet het draagvlak voor de stikstofaanpak worden verdiept. Daarnaast moeten provincies ervoor zorgen dat afspraken die gemaakt zijn met natuurbeheer- en landbouworganisaties worden nagekomen. Ook is van belang dat de provincies hun organisatie voor invoering van de PAS op orde hebben. Bij deze twee laatste punten loopt niet iedere provincie in de pas.’

Een ander knelpunt is volgens het instituut de wankele juridische houdbaarheid van de PAS. Op dit moment is daarover geen zekerheid te geven. Dat zal pas blijken wanneer de PAS standhoudt bij de rechter. Daarnaast betwijfelen experts of trends in de neerslag van stikstof tijdig waarneembaar zijn door middel van metingen. Dit is belangrijk om de werking van de PAS te kunnen bewijzen en economische ontwikkeling in de buurt van natuurgebieden mogelijk te maken.

Het WI-SGP ziet op lange termijn een betere mogelijkheid om de stikstofproblematiek aan te pakken. Daarvoor dient de regering op Europees niveau de Nederlandse problematiek aan te kaarten en erop aan te dringen om de EU-regelgeving te herzien. Hierdoor kan de Nederlandse wetgeving veel eenvoudiger. De PAS is eigenlijk te ingewikkeld, wat de uitvoering en handhaving nodeloos belemmert.

De actualiteit is dat tot en met 20 februari 2015 het ontwerp Programma Aanpak Stikstof ter inzage ligt. Burgers kunnen hun mening over het programma geven door een zienswijze in te dienen.

Reformatorisch Daglbad: Onderzoek SGP kritisch over stikstofprogram