25 maart 2015

Vrijheid vergt verdediging

ROTTERDAM – ‘We zijn met onze Defensie inderdaad al door het ijs gezakt’, zegt luitenant-generaal b.d. drs. A.G.D. van Osch in de editie van Zicht die deze week verschijnt. ‘Nederland hoort tegenwoordig helaas bij de slechte jongetjes in de klas. We leveren relatief veel capaciteit in verhouding tot ons defensiebudget, maar omdat dit budget veel kleiner is dan we internationaal hebben afgesproken, presteert Nederland momenteel onder de maat.’ ‘De geschiedenis wijst uit dat vrijheid alleen is te waarborgen als die qua wil en capaciteit te verdedigen is. Het wordt hoog tijd dat Nederland weer gaat inzien dat het daaraan zijn evenredige bijdrage moet leveren’, aldus Van Osch.

 

De grootste bedreiging voor onze vrijheid ligt mogelijk bij onszelf

Luitenant-generaal Ton van Osch was tot 2013 Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de NAVO en de EU in Brussel, alsook Directeur-Generaal van de EU Militaire Staf. In het tijdschrift Zicht, uitgave van het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP, stelt hij dat de grootste bedreiging van onze vrijheid wel eens bij onszelf zou kunnen liggen: ‘Aan de ene kant door het risico op een overreactie met vrijheid beperkende maatregelen ter bestrijding van terrorisme en radicalisme. (…) Aan de andere kant door een hardnekkige onderschatting van de mogelijke consequenties van het feit dat Europa niet meer in staat is om haar eigen veiligheidsbroek op te houden.’

 

Krijgsmacht in EU-lidstaten: te verouderd of te karig

Van Osch: ‘Simpel gezegd hebben we in Europa twee problemen. Een aantal landen heeft nog steeds te verouderde strijdkrachten. Veel andere landen hebben weliswaar moderne strijdkrachten, maar met onvoldoende omvang om het lang genoeg vol te houden.’ ‘Europa staat er daarom slecht voor als het gaat om de bescherming van onze gemeenschappelijke belangen.’

 

Het voorjaarsnummer van Zicht staat in het teken van 70 jaar vrijheid en belicht diverse aspecten van het thema vrijheid en zelfstandigheid. Klik hier om dit nummer te bestellen of word abonnee.