20 juni 2016

Verslag symposium over hoger onderwijs

 

Verslag symposium over hoger onderwijs

 

“De universiteit is noodgedwongen een onderneming geworden die op de markt van onderzoeksgelden de concurrentie moet aangaan. Wetenschappers moeten zelf onderzoeksgeld zien binnen te halen en concurreren soms met hun eigen collega’s om dezelfde beurzen. Dat zet de collegialiteit en maatschappelijke dienstverlening onder druk” zo stelde hoogleraar Van der Burg tijdens het symposium van de SGP over hoger onderwijs afgelopen vrijdag in Ede. Er worden allerlei eisen gesteld aan het hoger onderwijs, maar de vraag is of universiteiten en hogescholen nog wel hun publieke taak kunnen vervullen. Die vraag besprak de SGP met bestuurders, wetenschappers, docenten en studenten uit het hoger onderwijs. 

De overheid stelt veel geldmiddelen beschikbaar voor hoger onderwijs en onderzoek, maar hoe werkt dat in de praktijk? Hoogleraar Van der Burg was cynisch in zijn beschrijving van de praktijk: in feite moet extern geld worden aangetrokken om de basisfinanciering voor onderwijs aan te vullen. Zijn aanbeveling is om de verhouding tussen de eerste en de tweede geldstroom te verbeteren.

Vrije toegang of selectie aan de poort? Dat was de tweede vraag die voorlag en door de voorzitter van het University College Utrecht en hoogleraar Kennedy werd beantwoord. De motivatie van Nederlandse studenten voor hun studie is betreurenswaardig en met selectie, al is het alleen met een motivatiebrief, zou daar verbetering in kunnen worden gebracht. Maar dat is het niet alleen, zo meenden de aanwezige studenten, ook persoonlijk contact met de docent geeft meer motivatie voor de studie. Die moeten daar dan wel tijd voor hebben.

Kwaliteitstoetsing geeft in de praktijk een enorme bureaucratische rompslomp. Dat bleek uit de omschrijving die universiteit hoofddocent Broeksteeg gaf van de gang van zaken bij een visitatie op zijn universiteit. En dan hebben we het nog maar over een van de vele momenten van kwaliteitstoetsing. Kwaliteit is steeds meer kwantiteit geworden. Kwaliteit draait om bezieling en professionaliteit, maar dat neemt steeds verder af door de regeldruk en formulieren. Meer ruimte voor interne kwaliteitszorg is een van zijn aanbevelingen.

Tweede Kamerlid Bisschop en het Wetenschappelijk Instituut van de SGP kunnen na de informatieve en opiniërende lezingen van het symposium verder met de gedachtevorming over de toekomst van het hoger onderwijs. Wilt u meedenken? Mail dan naar ceverse@sgp.nl