17 mei 2013

Uw mening over de Euro gevraagd

Het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP is op allerlei manieren bezig met het analyseren van de ontwikkelingen die plaatsvinden in onze huidige samenleving. Daarbij nemen wij graag de mening en gedachten van de SGP-achterban mee in ons onderzoek. Met het oog daarop is een enquête opgesteld die betrekking heeft op actuele economische ontwikkelingen, met een toespitsing op de euro(crisis).

U heeft vast wel iets gehoord en gemerkt van de eurocrisis. Graag horen wij uw mening daarover. Hoe ervaart u deze crisis? Wat denkt u over de oplossing ervan? Verder wil het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP uw opinie horen over de manier waarop de SGP haar standpunten over de euro communiceert. Op de website van de SGP staat daarover een enquête. Het invullen ervan kost u ongeveer 10 minuten.

Graag hoort het WI-SGP uw mening over de huidige economische situatie. Klik op deze link om het enquêteformulier te openen:
http://www.enquete.com/show?id=20C77B8B52EDA4EB43178FD757E2AD20

In September 2013 hoopt het WI-SGP dit onderzoek af te ronden en de resultaten ervan in “De Banier” te publiceren. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek! Daar kan de SGP haar winst mee doen.

Met vriendelijke groet,

Wilke van der Spek
Onderzoeker WI-SGP