26 april 2016

TTIP en ontwikkelingssamenwerking

Wat hebben TTIP en ontwikkelingssamenwerking met elkaar te maken?

Op maandagavond 25 april stond het beleidsterrein ontwikkelingssamenwerking wederom in de schijnwerpers van de SGP. Met Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf werd over diverse onderwerpen in relatie tot ontwikkelingsbeleid gediscussieerd.

Ons overschot, hun tekort

Professor Jochemsen verzorgde een lesje Filosofie van ontwikkelingssamenwerking en poneerde de stelling dat we met ontwikkelingsbeleid nog altijd ervan uitgaan dat de ‘Derde Wereld’ tekort heeft en dat wij Westerlingen kunnen aanvullen. Het grote geloof in technologie als motor van vooruitgang stelde hij ter discussie, omdat technologie altijd moreel geladen is en een cultuur beïnvloed. Willen we echt samenwerken en een cultuur veranderen, dan zullen we ons moeten interesseren voor control beliefs en religie.

TTIP en armoede

De heer Buizer behandelde concrete voorbeelden van (landbouw)beleid dat negatief effect heeft op de landbouw in ontwikkelingslanden. Als eerste noemde hij TTIP, waardoor de prijzen die boeren in ontwikkelingslanden voor hun landbouwproducten krijgen, onder druk komen te staan en armoede de toeneemt. De heer Buizer laakte de machtspositie die biotechbedrijven binnen de FAO innemen waardoor lokaal zaaizaad in ontwikkelingslanden in de knel komt. Ook de eenzijdigheid waarmee mineralen met containers bananen en avocado’s worden onttrokken aan Afrika zorgt ervoor dat hier een overschot is en daar een tekort. In groene compost ziet de heer Buizer een goede oplossing.

Veiligheid van vluchtelingen

Mevrouw Koelewijn lichtte ons voor over de situatie van Syrische vluchtelingen in het Midden-Oosten. Opvallend is dat de overgrote meerderheid van de vluchtelingen in steden woont, niet in de bekende opvangkampen. Niet iedereen registreert zich waardoor een slecht beeld kan worden gevormd van het aantal vluchtelingen in de regio. Investeren in veiligheid en traumahulpverlening blijft nodig.

Voorwaarden voor gezondheidszorg

De heer Schellekens besprak met ons welke voorwaarden nodig zijn om tot een betrouwbaar zorgstelsel te komen. Welvarende landen hebben er eeuwen over gedaan om economische en politieke instituties op te bouwen om solidariteit te kunnen dragen. De opbouw van sociaal kapitaal in ontwikkelingslanden is volgens de heer Schellekens een belangrijke voorwaarde voor een betrouwbaar zorgstelsel.

Het eerlijke verhaal

Tijdens de discussie werd ingegaan op de mate waarin Den Haag de doelen van ontwikkelingsprojecten van tevoren moet willen vastleggen. Dat blijkt soms lastig uit te voeren in de complexe context van armoede. In evaluaties moet ruimte zijn voor het eerlijke verhaal. Persoonlijke ervaringen werden gedeeld met voorbeelden van verkeerde landbouwtechnologieën in ontwikkelingslanden en van gastvrije Syriërs in Nederland.