25 juni 2019

Succesvolle Guido Academy

 

Tolerantie: vroeger en vandaag

Twaalf enthousiaste jongeren werden twee volle dagen lang ondergedompeld in het vraagstuk van tolerantie. Daarbij werd uitgebreid stilgestaan bij de historische ontwikkeling van de tolerantiegedachte. Veel aandacht kreeg de gereformeerde traditie. Prof. Arnold Huijgen ging in op de ideeën van Calvijn, terwijl dr. Klaas van der Zwaag een lezing verzorgde over de gedachten van dr. A.A. van Ruler op dit punt. Duidelijk werd dat er een spannende relatie bestaat tussen theocratie en tolerantie.

Maar de blik werd ook naar buiten gericht. Dr. Patrick van Schie ging in op de klassiek-liberale tolerantiegedachte, waarbij vooral John Locke en John Stuart Mill aan de orde kwamen. Prof. Theo de Wit waarschuwde in zijn bijdrage voor een overschatting van tolerantie in het huidige links-liberale denken. Voor een samenvatting van zijn bijdrage, klik hier

Verdraagzaamheid in de praktijk

Hoe gaan staatkundig gereformeerden in de politieke en bestuurlijke praktijk om met het vraagstuk van tolerantie? Daarover gaf ir. Rinus Houtman zijn visie, waarbij hij voorbeelden ophaalde vanuit zijn lange staat van dienst op provinciaal en lokaal niveau. Mr. Jan-Willem Rouwendal schetste de dilemma’s rond het lhbti-vraagstuk in de gemeente Leidschendam-Voorschoten waar hij op dit moment wethouder is. Drs. Bas Belder deelde zijn ervaringen met tolerantie op Europees niveau en ging daarbij uitgebreid in op de situatie van de christelijke kerk in China.

Studenten en organisatoren kijken terug op een zeer leerzame en vormende studie-tweedaagse. Een dergelijk initiatief is zeker voor herhaling vatbaar.

Vindt u vorming van jongeren ook belangrijk? Overweeg dan eens om de Guido de Brès-Stichting te steunen als donateur! En stimuleer jongeren in uw omgeving om volgend jaar aan de Guido Academy deel te nemen.