20 oktober 2014

Sociale media als basisrepertoire

Sociale media moeten tot het basisrepertoire van gemeenten behoren

ROTTERDAM – ‘Twitter en Facebook zijn bij brede lagen van de bevolking ingeburgerd en onderdeel van de politieke realiteit,’ stelt dr. ir. S.M. de Bruijn in het vandaag verschenen nummer van Zicht. Het is echter te eenvoudig om sociale media af te doen onder het mom van ‘geen diepgang, geen fatsoen en beperkte invloed’. Al bieden sociale media de mogelijkheid om direct een politieke boodschap de wereld in te sturen, niet zelden is een berichtje op een van de sociale media aanzet geweest voor een (politiek) relletje, met alle gevolgen van dien.

Het kwartaaltijdschrift van het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP belicht in dit themanummer zowel de vele reële kansen die sociale media bieden, als de beperkingen die zij in zich hebben. Diverse communicatie-experts laten zien hoe het wel en hoe het niet zou moeten. Met name voor gemeenten is wat sociale media betreft een terrein te winnen, zo blijkt. Het eenzijdig inzetten op oude mediatechnieken is vragen om problemen. Dat leert de gang van zaken rondom de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk. Waar op sociale media tal van filmpjes en berichten circuleerden, bleef het vanuit de gemeentelijke overheid op deze media lange tijd stil. Het goed monitoren van informatie had veel irritatie kunnen voorkomen. In een rampenplan doen gemeenten er daarom verstandig aan ook het aspect communicatie op te nemen, stelt social mediadeskundige C. Brundel.

Verderop in het nummer krijgt zij in ander verband bijval van David Kok en Renata Verloop. Gemeenten moeten sociale media namelijk niet alleen gebruiken als middel om informatie te zenden, maar ook om te ontvangen en te netwerken. Sociale media zouden tot het basisrepertoire van gemeenten moeten behoren, constateert Kok. Dat vraag niet in de eerste plaats dat ambtenaren moeten leren omgaan met sociale media, maar dat zij het op de juiste manier leren gebruiken. Met sociale media heb je nu eenmaal de regie niet geheel in eigen handen. Het ingaan op kritiek en commentaar vraagt dus om een netwerkend participeren, zowel op social media als in real life, licht Verloop toe.