13 september 2013

Religieuze zuivering in Midden-Oosten

Na de Arabische lente is in het Midden-Oosten een „stille religieuze zuivering” op gang gekomen: Palestijnse christenen zijn vrijwel geheel verdwenen, in Egypte krijgen kopten slag na slag, uit Irak zijn 1 miljoen christenen gevlucht, een exodus vanuit Syrië is in volle gang.

De PvdA zou er daarom met de SGP bij het kabinet op moeten aandringen van geloofsvervolging een speerpunt te maken in het mensenrechtenbeleid, betoogde SGP-leider Van der Staaij woensdag tijdens een SGP-debatbijeenkomst in de Jacobikerk te Utrecht. „Juist christenen zijn de dupe van islamitisch radicalisme.”

„Van der Staaij probeert van zijn 3 zetels er 41 te maken door de 38 van de PvdA ook in te schakelen”, grapte PvdA-Kamerlid Servaes in een reactie op diens pleidooi. Hij betwijfelt echter of ons land godsdienstvrijheid centraal moet stellen: „Álle mensenrechten zijn belangrijk.” Nederland blinkt juist uit op het gebied van bijvoorbeeld homorechten, vervolgde hij. Wat hem betreft, richt Timmermans zich vooral daar op.

„De traditie van het homohuwelijk dateert in Nederland van het jaar 2001”, wierp Van der Staaij hem voor de voeten, „terwijl de traditie van godsdienstvrijheid al teruggaat tot 1579.”

Servaes liet zich niet overtuigen: „Wij moeten niet enerzijds opkomen voor christenen in het Midden-Oosten maar tegelijkertijd moslimbroeders laten onderdrukken.” Zijn SGP-collega noemde het daarentegen juist „een zegen” als mensen die vinden dat je anderen met geweld te lijf mag gaan, „een beetje kort worden gehouden.”

Van der Staaij en Servaes waren het er wel over eens dat Nederland ruimhartig humanitaire hulp moet verlenen aan Syrische vluchtelingen. „Nederland is een van de gulste gevers”, memoreerde Servaes. „Gelukkig maar, want dat is ook een van onze tradities.”

Hij hekelde landen, zoals Rusland, die volop meedoen aan het politieke spel rond de oorlog in Syrië, maar die vrijwel niets doen voor de getroffenen.

Nederland vangt weliswaar weinig Syriërs op in eigen land, gaf Servaes toe, maar hij benadrukte de „symboliek van het gebaar” niet te onderschatten.

„Focus niet alleen op de Syriërs die we hierheen halen”, vulde Van der Staaij aan, „maar kijk vooral naar wat je kunt doen voor de grote aantallen vluchtelingen in en rond Syrië.”

Bron: Reformatorisch Dagblad, 12 september 2013.