9 maart 2017

Nieuwe Zicht: 'Moed in de politiek'

Paul Schnabel: ‘De komst van een stervenshulpbegeleider vind ik griezelig.’              

‘Moet je willen dat mensen van het doden van anderen hun beroep maken?’ Dit vraagt Paul Schnabel zich af in een interview in Zicht, tijdschrift  van het wetenschappelijk instituut voor de SGP. De D66-senator vindt dat in het euthanasieproces geen fouten mogen worden gemaakt, omdat de dood onomkeerbaar is. Schnabel: ‘Ik pleit voor terughoudendheid. Euthanasie is een moeilijke beslissing voor alle betrokken partijen. Laten we dat vooral zo houden.’

 

Paul Schnabel was voorzitter van de commissie die in februari 2016 adviseerde om geen nieuwe euthanasiewetgeving te maken. Toch stelde het kabinet in oktober 2016 dat het stervenshulp bij ‘voltooid leven’ wil toestaan. Daarmee het toch advies van de commissie aan de kant geschoven? Schnabel: ‘Het kabinet vroeg advies en kreeg dat. Het duurde lang voordat minister Schippers met een reactie kwam. Waarschijnlijk hebben ze er ook in het kabinet lang mee geworsteld en over gediscussieerd. Het staat de politiek natuurlijk vrij om een eigen oordeel te vellen, maar in zijn algemeenheid is het niet wijs om een advies van een zelf ingestelde commissie van wijzen af te wijzen.’ Desgevraagd ontkent Schnabel dat hij inhoudelijk ver afstaat van VVD-minister Schippers en D66-Kamerlid Dijkstra.

 

Van der Staaij: ‘Schnabel echt moedig’

In dezelfde editie van Zicht stelt SGP-leider Kees van der Staaij dat hij het ‘echt moedig’ vond van D66-senator Paul Schnabel, ‘om tegen de publieke opinie en de sterke politieke opvatting van zijn eigen partij in, er tegen te pleiten om een wet te maken die hulp bij zelfdoding mogelijk moet maken bij het zogenaamde ‘voltooide leven’.’

 

Oorzaak bezuinigingen op Defensie: kabinetten toonden gebrek aan moed

De voorjaarseditie 2017 van Zicht vraagt aandacht voor het belang van politieke moed. Politici  laten te vaak hun koers bepalen door de opiniepeilingen. Als het te weinig stemmen oplevert, maken ze zich niet hard voor een urgente kwestie. Een voorbeeld daarvan zijn de jarenlange bezuinigingen op Defensie, zo zegt Kees van der Staaij. ‘De grootste verleiding is om het erbij te laten zitten, omdat het geen stemmen oplevert. Je zag dat bijvoorbeeld bij de onvoorstelbare bezuinigingen op Defensie die lange tijd hebben plaatsgevonden. Dat kon gebeuren omdat uit opiniepeilingen telkens weer bleek dat burgers liever hadden dat op Defensie bezuinigd werd dan op andere onderwerpen. Doordat achtereenvolgende kabinetten niet de moed hadden hiertegen in te gaan, werd onze krijgsmacht schromelijk verwaarloosd.’

 

Van der Staaij over DWDD: ‘Ik moest wel heel wat moed verzamelen

‘De meeste moed is volgens mij nodig, als je veel weerstand en weinig bijval krijgt, wanneer het opkomen voor recht en waarheid je niet populair maakt,’ zo stelt Kees van der Staaij. ‘Ik moest wel heel wat moed verzamelen om in het programma De Wereld Draait Door op te komen voor huwelijkstrouw, terwijl ik wist dat er stevige weerstand zou komen aan tafel en ik ook het risico liep dat die boodschap niet goed uit de verf zou komen. Wat mij hielp was de diepe overtuiging dat die trouw inderdaad een belangrijke bijbelse waarde is, dat het daarmee echt een strijd voor een goede zaak was.’

 

Wallage (Rob) bepleit andere aanpak regeerakkoord na 15 maart

In januari 2017 presenteerde de Raad voor het Openbaar (Rob) bestuur zijn idee voor het regeerakkoord als startdocument. Hoe zou de formatie na 15 maart 2017 aangepakt moeten worden? Prof. drs. Jacques Wallage, voorzitter van de Rob, heeft hierover heldere opvattingen. ‘Bij de kabinetsformatie zouden de onderhandelaars eens moeten afstappen van het gebruikelijke ritueel, waarbij de verkiezingsprogramma’s naast elkaar worden gelegd en elke partij probeert zoveel mogelijk van haar standpunten in het coalitieakkoord te krijgen. Ik denk dat deze benadering niet meer werkt. Laten de partijen eerst eens beginnen met een gemeenschappelijke analyse. Daarbij komen vragen op tafel zoals: waar staan we nu voor als land, welke vraagstukken spelen, wat vraagt op korte of langere termijn om een oplossing? Het is belangrijk om hier grondig over na te denken en een lijst met maatschappelijke en politieke kwesties op te stellen.’

 

Wallage tegen PvdA’ers: Niet alles hoeft via de overheid te lopen

In het interview in Zicht laat Wallage zich positief uit over de protestantse gedachte van soevereiniteit in eigen kring: ‘Het uitgangspunt van dit concept is dat de Staat niet meer zou moeten doen dan datgene waaraan vanuit de eigen kring behoefte is. Het mag weleens gezegd worden dat Nederland een rijk, welvarend en sterk land geworden is met dank aan de verzuiling. Dankzij de vrijheid van godsdienst en onderwijs hebben burgers enorm veel tot stand gebracht. Ik vind het betreurenswaardig dat mensen – ook in mijn eigen PvdA – denken dat zo ongeveer alles via de overheid zou moeten lopen. Gelukkig begint men daarvan terug te komen.’

 

Wallage ziet niets in een kiesdrempel

In de pleidooien voor het invoeren van een kiesdrempel ‘om zo de kleinere partijen uit de Kamer te duwen’, kan Wallage zich niet vinden. Nederland is niet voor niets een multi-partijendemocratie. ‘Het gaat erom of je als politieke partijen de waarden waarvoor Nederland staat, veilig kunt stellen door samen te werken. Samenwerken, dat is een werkwoord dat de heer Wilders nog nooit heeft leren vervoegen, zo schijnt het mij toe. Maar de essentie van democratie is dat, terwijl je staat voor je eigen ideeën, je tegelijk accepteert dat de ander ook gelijk kan hebben.’

 

 

Bestelinformatie:

Het Zichtnummer ‘Moed in de politiek’ verschijnt op 9 maart 2017 en is voor € 7,00 (excl. verzendkosten) te bestellen in de webshop van de SGP. De normale abonnementsprijs is € 21,50 per jaar. Studenten en SGP-jongeren betalen € 12,50 per jaar.

 

------------------------------------------------------ EINDE PERSBERICHT -------------------------------------------

 

Inhoud Zicht 43e jaargang (2017) nr. 1 – ‘Moed in de politiek’

 

Rubriek                                    Titel en auteur

Blikopener                            Plichtsbetrachting en moedbetoon – drs. Jan Schippers

Bijbelstudie                           De moed van Gideon – ds. H. Brons

Interview                               ‘Besturen is niet dicteren, maar midden in de samenleving staan’ – drs. Jan Schippers                        interviewt prof. drs. Jacques Wallage

Focus                                     Politieke moed – Column door Martin Sommer

Thema                                   Moed om een andere weg te gaan  – drs. Jan Schippers

Kijk vanuit de Kamer           ‘Als je moed nodig hebt, heb je gebed nodig’ – mr. Kees van der Staaij

Thema                                   De kloof en de tegenstellingen – Huibert Kik

Interview                               ‘Ik zie geen meerwaarde in een nieuwe wet’ - Ben Provoost MA interviewt                                                            prof. dr. Paul Schnabel

Thema                                   Verkiezingen 2017: de Facebookcampagne – Arnoud Proos

Brandpunt                            Een moedig bestuurder luistert – Column door ir. Bert-Jan Ruissen

Lokaal Vizier                         Innovatief omgaan met grondstoffen – Ronilla Heijboer MSc interviewt                                                 wethouder Arie Donker

Lokaal Vizier                         Moedig kiezen: terugtrekken om stand te houden – Ronilla Heijboer MSc interviewt                                          Simon Brouwer

Lokaal Vizier                         De cyclus van de lokale fractie – mr. Peter van den Berg, met een reactie van dr. ir.                                            Marco Verloop

Kwartaalstelling                   Code Oranje voor de gemeentelijke democratie? – debat tussen Gert Jan Kats en                                                dr. ir. Johan van den Brink

Bezinning                              Geen creationisme in schoolboeken – Nico Steen, met een reactie van dr. Roelof                                                Bisschop

Boekenschap                        Moed tot confrontatie - mr. Corry-Anne van der Tang-Everse

                                               ‘Luther heeft ook zijn niet-moderne kanten’ - dr. Klaas van der Zwaag

Perspectief                           Blijvend populisme – drs. Addy de Jong