27 mei 2019

Meer dan 10.000 stemmen erbij

 

Meer dan 10.000 stemmen erbij!

Op donderdag 23 mei 2019 zijn voor de negende keer verkiezingen gehouden voor de leden van het Europees Parlement. De SGP heeft daar samen met de ChristenUnie weer aan deelgenomen.

Volgens de voorlopige uitslag stemden 375.417 kiezers op lijst 7. in 2014 hadden 364.843 kiezers een rondje rood gekleurd bij een van de kandidaten op de lijst van ChristenUnie-SGP. Per saldo een stemmenwinst van 10.574 (voorlopig). Dank aan alle kiezers!

Historisch verloop

Hierboven ziet u in een grafiek het verloop van de stembusuitslagen voor de combinatie van SGP, GPV en RPF (vanaf 2004: ChristenUnie-SGP). In 1979 deden SGP en GPV apart mee: dat bleek kansloos omdat voor 1 zetel in het EP zo’n 225 duizend stemmen nodig waren. In 1984 werd SGP’er ir. L. van der Waal gekozen op een gezamenlijke lijst. Door een dalende opkomst en een stijgend stemmental voor SGP, GPV en RPF werd in 1994 ook GPV’er dr. J. Blokland gekozen. In 1999 behaalden de protestants-christelijke partijen zelfs drie zetels: naast Hans Blokland en Rijk van Dam werd ook Bas Belder tot EP-lid verkozen. Nederland had toen 31 zetels in het EP en de opkomst lag rond de 30 procent.

In 2004 moest ChristenUnie-SGP de derde zetel weer ingeleveren. Paul van Buitenen wierf met zijn partij Europa Transparant nogal wat stemmen uit evangelische kring. Het scheelde toen maar een haar of in plaats van Bas Belder was een PvdA’ster in het EP gekozen. In 2014 behaalden CU en SGP bij de Europese stembus bijna 365 duizend stemmen. Uit de voorlopige uitslag blijkt dat daar in 2019 ruim 10.000 bijkomen: een record.

De opkomst ligt in 2019 wel aanzienlijk hoger dan in 2014: zij steeg van ruim 37 naar bijna 42 procent. Daardoor loopt het aandeel van CU-SGP met 0,7 procentpunt terug: van 7,7 naar 7,0 (blauwe lijn in grafiek).

 

Jan Schippers