5 juni 2015

Internationaal Congres 'Hate or Hope?'

Thema en sprekers

Tijdens deze conferentie zullen sprekers uit Irak, Oekraïne, de Palestijnse Gebieden en Nederland vertellen over de bejegening van christenen en andere minderheden in hun land en graag met u daarover van gedachten wisselen. Johan Snel, docent CHE (Christelijke Hogeschool Ede), geeft een historische inleiding over de rol van media bij de bejegening van minderheden en zal daarbij bekende en minder bekende incidenten voor het voetlicht brengen. Guy Muller, onderzoeker van het CIDI (Centrum voor Informatie en Documentatie Israël) zal een duiding geven van hedendaags antisemitisme in Europa en Nederland.

Tijdens het avondprogramma wordt een documentaire vertoond en zal Bas Belder, lid Europees Parlement, belichten hoe het antisemitisme zich in Europa ontwikkelt en wat de taak is van de overheden om haat jegens het Joodse volk tegen te gaan. Verder bieden we Tass Saada, president en oprichter van ‘Seeds of Hope’, de gelegenheid om vanuit zijn overtuiging aan te geven hoe je verwijdering en haat tussen Joden en Arabieren danwel Israëliërs en Palestijnen effectief kunt tegengaan, hoe je de weg naar verzoening en vrede kunt inslaan. Kees van der Staaij, voorzitter SGP-fractie in Tweede Kamer, zal in een statement aangeven waarom de SGP prioriteit geeft aan het tegengaan van haat zaaien jegens minderheden, en antisemitisme in het bijzonder.

 

Deelnemers

De deelnemers aan deze conferentie komen uit Albanië, Roemenië, Moldavië, Montenegro, Nederland, Oekraïne en Wit-Rusland. De voertaal van de conferentie is Engels. Er is vertaling aanwezig, zodat u de toespraken kunt volgen en uw evt. vragen in het Nederlands kunt stellen.

 

Locatie en programma

De conferentie wordt gehouden op vrijdag 12 juni 2015 van 13:30 tot 22.00 uur in het Wartburg College - locatie Marnix, Prof. Waterinklaan 41, 3312 KM Dordrecht.

Het middagprogramma begint om 14.00 uur (inloop met koffie vanaf 13.30 uur) en eindigt om 17.30 uur. Vanaf 18.00 uur is er een gezamenlijke maaltijd. Het avondprogramma start om 19.45 uur (inloop met koffie vanaf 19.15 uur) en eindigt omstreeks 22.00 uur (daarna wordt u nog een hapje en drankje aangeboden). Het is mogelijk een deel van het programma bij te wonen, bijv. ‘s middag (tot 18.00 uur) of ‘s avonds (vanaf 19.45 uur).