23 april 2018

Impressie symposium Waarheen met de SGP?

Wat is de succesfactor van de SGP? Hoe kan een partij als de SGP al honderd jaar bestaan? Gerrit Voerman, directeur van het DNPP, en Hans Vollaard, universitair docent Nederlandse politiek, gingen op zoek naar antwoorden en stelden een bundel samen die op 18 april werd gepresenteerd in Gouda.

Dat geloof en politiek in de SGP altijd nauw verbonden zijn geweest, is de belangrijkste oorzaak van de stabiliteit van de SGP. Tijdens het symposium dat het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP organiseerde in samenwerking met het DNPP werd het eerste exemplaar overhandigd aan SGP-partijleider Kees van der Staaij. Wat hem aan het boek opviel, waren de rake typeringen van de SGP als een krasse knar, een knoestige eik en een partij van meebewegende stabiliteit. 

Co-redacteur Hans Vollaard komt bij het overzien van een eeuw partijgeschiedenis tot de conclusie dat een democratisch bestel een religieuze partij als de SGP prima aankan. De SGP sluit in gemeentebesturen en recent in de landelijke politiek volop compromissen. Dan schiet hij een prikkelend propje: zou de SGP haar getuigenis niet beter aan de kerken kunnen overlaten? In reactie daarop stelt Kees van der Staaij dat de gerichtheid op het aardse en het hemelse vaderland elkaar niet hoeven uit te sluiten. Besturen en belijden gaan bij de SGP samen op.

Theoloog Maarten Kater ziet de relevantie van de SGP zolang zij ruimhartig genoeg is naar een seculiere meerderheid. Stabiel zijn en meebewegen kan alleen wanneer de mannen van Gods Woord vernieuwd worden van binnenuit. Voor de toekomst is de SGP afhankelijk van wat God dan geeft, waarin je je kunt verheugen en wat aan Zijn doel beantwoord. Hij raadt de SGP aan het lied te blijven doorzingen, met de blik vanuit de toekomst, het hemelse vaderland, naar het heden, het aardse vaderland.

Maaike van Houten, journaliste bij dagblad Trouw, ziet kansen voor de SGP in haar authenticiteit en zelfrelativering. De politici hebben een Woord voor de wereld en maken dat goed zichtbaar in bijvoorbeeld de campagne voor huwelijkstrouw. Ook het thema balans tussen werk en privé zou goed bij de SGP passen als partij voor het gezin.

Na een korte paneldiscussie met de aanwezigen wordt het officiële gedeelte besloten met de aankondiging dat dit symposium een opmaat is naar 1 november 2019, de dag waarop de SGP de oudste Nederlandse politieke partij zal worden. Houd daarvoor deze website in de gaten.

Bent u geïnteresseerd in het boek Mannen van Gods Woord ? U kunt het boek via de webshop van de SGP bestellen.