26 oktober 2017

Impressie boekpresentatie Politiek met de Bijbel

Impressie boekpresentatie donderdag 12 oktober

Ruim 40 SGP’ers kwamen af op de bijeenkomst in ‘De Schakel’ te Nijkerk ter gelegenheid van de presentatie van de studie Politiek met de Bijbel, geschreven door René Heij.

In het 500-ste jaar van de Reformatie is het onvermijdelijk om de visie van Maarten Luther op de Bijbel ter sprake te brengen, zo stelde Jan Schippers bij de opening van de avond. Na veel Schriftonderzoek en het geven van colleges over bijbelboeken, kwam Luther tot het inzicht dat de Bijbel een eigen boodschap heeft en vanuit Christus als het centrum uitgelegd moet worden. ‘Dan gaan we ontdekken dat de Bijbel geen verzameling is van verschillende waarheden en bewijsplaatsen. Dit oer-reformatorische inzicht helpt ons ook om weerbaar te zijn tegen twee grote verleidingen bij het uitleggen van de Bijbel. De ene is dat we alleen horen wat we graag willen horen en de andere verleiding is dat we niet horen wat we helemaal niet willen horen.’

In een puntig betoog onder de titel ‘Geloofwaardig èn gezaghebbend? Over politiek met de Bijbel in 2017’ vatte René Heij de kern van zijn boek samen. Het gezag van de Bijbel is voor SGP’ers een belangrijk uitgangspunt. Maar vertegenwoordigers dienen zich ook geloofwaardig in de politiek te gedragen, anders haal je als SGP’er zelf, mogelijk onbedoeld, het gezag van de Schrift omlaag.

VVD-senator dr. ing. Sybe Schaap stelde de uitnodiging voor deze avond zeer op prijs. De SGP noemde hij een rots in de verdediging van de rechtsstaat. ‘Het voorstel om de rituele slacht te verbieden, hebben we in de Eerste Kamer voor de deuren van de hel moeten wegslepen.’

Na dit compliment kwam er ook een hint: Begin met je principes, maar eindig er niet mee. Want dan is de rek eruit en kun je in het politieke debat nooit tot een compromis met anderen komen. Pas op dat je het woord principe niet als een muur gebruikt waarachter je je verschuilt met je eigen kwetsbaarheid.

Schaap noemde de Bijbel een buitengewoon waardevol boek dat ook in de politiek ter sprake gebracht moet worden. Maar het is geen receptenboek dat de wetgeving van Nederland overbodig maakt.

Rinus Houtman heeft op verschillende niveaus als SGP-bestuurder het land gediend. Hij zei onder meer dat het boek Politiek met de Bijbel heel terecht waarschuwt voor de valkuil van het biblicisme. Maar tegelijk vroeg hij zich af of het boek daar zelf ook niet geheel aan ontkomt. Zo worden op een vrij abstracte manier economische principes ter sprake gebracht waarbij Houtman de vraag stelde of dit allemaal terug te leiden is naar de Bijbel.

Voor een SGP-bestuurder zijn vooral de wijsheidsboeken in de Bijbel van belang, zoals Spreuken en Prediker. Wijsheid is niet direct te linken aan verboden en geboden, maar geeft wel houvast bij het afwegen van ingewikkelde vraagstukken waar verschillende aspecten aan vast zitten. Hoe weeg je nu veiligheid af tegen zondagsrust, bijvoorbeeld.

Bij het lezen van het boek bedacht Jan Noeverman, raadslid in de gemeente Rijssen-Holten, dat hij eigenlijk nooit letterlijk de Bijbel citeerde in de gemeenteraad. Hij vond het waardevol dat het boek hem helpt in zijn standpuntbepaling. Maar dat is maar de helft van je werk als politicus. Want hoe overtuig je vervolgens je collega-raadsleden van andere partijen zodat ze jouw standpunt bijvallen? Dan wordt het echt spannend. Want dan komt ook de vraag om de hoek hoeveel ruimte je in de politiek aan andermans standpunten geeft.”

Na de inleidingen werden allerlei vragen opgeworpen. Duidelijk werd dat opereren in een democratie veel meer is dan stemmen tellen. Volgens Schaap past het democratisch stelsel bij onze heterogene samenleving. We zijn allemaal mondige mensen. Daarom is het belangrijk om ook de kunst te verstaan van goed kunnen luisteren. Want dan ontstaat een goed debat en laten mensen zich ook over en weer overtuigen. Besluiten nemen met de helft plus 1 is een noodmaatregel, geen ideaal.

Aan het eind van de avond werd Ries van Maldegem even apart bedankt, omdat hij jaren terug aan het Wi-SGP de suggestie had gedaan om een handzame samenvatting te maken van bijbelse noties en de visie van de SGP op diverse politieke beleidsterreinen.

Zie ook: https://www.rd.nl/vandaag/politiek/sgp-er-houtman-bijbelse-argumenten-staan-niet-los-van-praktische-politiek-1.1437439