16 augustus 2022

Hoe een behoudend volksdeel in korte tijd progressief werd

Door: Jan Schippers, bron: RD

Vanouds waren de gereformeerden in theologisch en politiek opzicht behoudend. Eind negentiende eeuw verlieten zij de Nederlandse Hervormde Kerk vanwege haar gebrek aan rechtlijnigheid en rechtzinnigheid. Vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw zijn veel gereformeerden progressief geworden.

In vrij korte tijd vond bij ARP, Trouw, NCRV en de synodaal gereformeerden een ”Werdegang” plaats. Iets dergelijks zien we de laatste jaren gebeuren bij de Evangelische Omroep, het Nederlands Dagblad, ChristenUnie en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Hoe kan een volksdeel dat in wezen conservatief van aard is, in betrekkelijk korte tijd allerlei moderne of progressieve inzichten overnemen en die vervolgens uitdragen als dé waarheid?

Dat wekte verbazing en nieuwsgierigheid bij Syp Wynia en zijn co-redacteuren Henk-Jan Prosman, Jan-Jaap van den Berg en Roelof Bouwman. Samen met anderen schreven ze twaalf beschouwingen die de „culturele revolutie in neocalvinistisch Nederland” in kaart brengt. Deze wordt beschreven aan de hand van beeldbepalende kwesties die de scharnierpunten vormen waarop neocalvinisten hun draai maken, zoals een haan op de kerktoren. Het blijkt dat de „linkse kerk” vele goede bedoelingen in huis heeft, maar tegelijk komen de kwalijke, soms desastreuze effecten ervan bovendrijven.

Lees het artikel verder via RD.nl!