8 april 2014

Europa op een kruispunt

Als het gaat over Europa en onze toekomst, is het belangrijk te weten waarvoor je naar de stembus gaat en waarom je op een bepaalde partij stemt. Met het oog daarop publiceert het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP op vrijdagmorgen 11 april in Woerden een boek, getiteld: Europa op een kruispunt. Een christelijk perspectief voor de 21e eeuw.

 

Volgens drs. Jan A. Schippers, directeur WI-SGP, beloven de verkiezingen voor de leden van het Europees Parlement op donderdag 22 mei 2014 spannend te worden. “De euforie van ‘hoe meer Europa hoe beter’ heeft plaatsgemaakt voor brede twijfel en scepsis. Zolang alles naar wens ging, leefde men in een roes, maar daar is men nu met een schok uit ontwaakt.”

 

“Met het oog op de scepsis onder de kiezers zoeken de grotere partijen in ons land nu koortsachtig naar een aansprekende koers. Vooral VVD, PvdA en CDA doen daarbij uitspraken die erg veel lijken op de standpunten die SGP en ChristenUnie al sinds jaar en dag innemen en ook in de praktijk van de Europese politiek in Brussel en Straatsburg tot uitdrukking brengen. Niet alleen in woorden, maar ook in stemgedrag. Aan dat laatste zijn genoemde partijen nog steeds niet toegekomen,” aldus Schippers, die van 1994 tot 2006 in het Europees Parlement werkzaam was.

 

Samenwerking ‘ja’, superstaat ‘nee’

“Wie echt vóór Europa is, streeft niet naar een centrale Brusselse machtsinstantie, maar houdt het meest wezenlijke belang van alle Europese volkeren in het oog. Daarom voert de SGP geen onverantwoord pleidooi om uit de Europese Unie te stappen. Zij wil zuinig zijn op maatschappelijke verbanden die de vrede en stabiliteit bevorderen”, zo betoogt Schippers in het eerste hoofdstuk van het boek. “Wel blijft de SGP streven naar een herziening van de bevoegdheidsverdeling tussen Unie en lidstaten.” Ook moet de Europese Unie de eenzijdigheid van de ‘vier vrijheden’ (vrij verkeer van goederen, kapitaal, diensten en personen) corrigeren door hiertegenover ‘vier verantwoordelijkheden’ te benadrukken: gerechtigheid, verbondenheid, rentmeesterschap en gematigdheid. “Het ideaal van Groen van Prinsterer, een Europese eenheid in nationale en staatkundige verscheidenheid, is voor de SGP ook in de eenentwintigste eeuw het christelijk perspectief voor ons werelddeel”, zo stelt Schippers.

 

Samenwerking WI-SGP met uitgeverij De Banier BV (onderdeel Erdee Media Groep)

Het boek Europa op een kruispunt wordt uitgegeven door Uitgeverij De Banier bv te Apeldoorn als deel 1 in de ReflectorReeks. Het WI-SGP werkt vanaf januari 2014 samen met deze uitgeverij en brengt een belangrijk deel van zijn publicaties onder in genoemde serie. Op vrijdagmorgen 11 april zal de heer W.B. Kranendonk namens de uitgeverij het eerste exemplaar overhandigen aan drs. B. Belder, sinds 1999 lid van het Europees Parlement voor de SGP. Dat gebeurt tijdens een congres van de Eurofractie SGP in Kasteel Woerden.

 

De bundel met interviews en opstellen gaat over actuele kwesties en ontwikkelingen, vooral die thema’s waarvoor de Eurofractie SGP zich de laatste periode heeft ingezet. De auteurs geven niet alleen informatie, maar reiken de lezer ook overwegingen aan die de opinievorming over Europa stimuleren. De interviews met Bas Belder en Elbert Dijkgraaf laten zien dat het zinvol is om een stem op een SGP-kandidaat uit te brengen bij de komende Europese Verkiezingen. Iedere stem telt mee en doet ertoe.

 

Biblografische gegevens:

Drs. J.A. Schippers (red.) Europa op een kruispunt. Een christelijk perspectief voor de 21e eeuw.

ReflectorReeks nr 1

Publicatie Guido de Brès-Stichting (WI-SGP), i.s.m. Uitgeverij De Banier BV

omvang 171 blz. - prijs € 9,95

ISBN 978 90 336 16051, verschijnt 11 april 2014

Leverbaar via de boekhandel, via www.wi.sgp.nl of www.debanier.nl.

Voor recensie-exemplaren kunt u zich wenden tot Uitgeverij De Banier bv, via telefoon 055-5390218 of email info@debanier.nl