9 oktober 2014

Duurzame toekomst

De SGP-achterban heeft al belangrijke stappen gezet richting een meer duurzame levensstijl. Dat blijkt uit recent onderzoek van het Wetenschappelijk Instituut voor deze partij. Op bepaalde onderdelen valt nog wel duurzaamheidswinst te behalen, constateert Arco Vuik, die het onderzoek verrichtte. Met deze thema’s wil de SGP aan de slag gaan.

SGP’ers scheiden op grote schaal trouw hun huishoudelijk afval. Ook is energiebesparing gemeengoed geworden onder de SGP-achterban. Vooral op het gebied van duurzame voedselconsumptie en een minder autogebruik valt nog ‘groene winst’ te boeken. Uit het onderzoek blijkt verder dat de meeste SGP’ers het belang van duurzaamheid inzien, de milieuproblemen herkennen en hun verantwoordelijkheid onder ogen zien. In de praktijk stuiten ze echter op een aantal drempels. SGP’ers ervaren de betaalbaarheid van duurzame alternatieven als de grootste belemmering. Ook gemakzucht blijkt een belangrijke drempel te zijn.

Rentmeesterschap is voor SGP’ers een Bijbelse opdracht. De meerderheid van de respondenten verwacht daarom van de SGP dat zij de juiste prioriteit geeft aan het  verwante thema duurzaamheid. De SGP moet hier concrete standpunten aan verbinden en deze op een heldere manier communiceren. Ook wordt van SGP-politici verwacht dat zij zich ervoor inzetten dat de barrières die veel burgers ervaren op het terrein van duurzaamheid worden weggenomen.

Elbert Dijkgraaf, Tweede Kamerlid van de SGP, zegt hierover in een reactie: Het valt me op dat veel mensen negatief zijn over het openbaar vervoer. Ook laat het onderzoek duidelijk zien dat mensen tegen financiële drempels oplopen. Dat zijn dingen waar je als overheid goed naar moet kijken en waar je wat mee kunt doen.

De gegevens voor dit onderzoek zijn dit voorjaar verzameld door middel van een digitale enquête, die door ruim 1.000 SGP’ers werd ingevuld.

2014-okt Toelichting persbericht duurzaamheid.pdf