19 december 2018

Dr. C.P. Boele (HAN): Studenten in de knel

 

Dr. C.P. Boele (HAN): Studenten in de knel

Een niet onaanzienlijk deel van de studenten gaat gebukt onder prestatiedruk, onzekerheid en sociale pressie, nog vóórdat zij deelnemen aan het arbeidsproces. Dat schrijft Kees Boele in het tijdschrift Zicht, uitgave van het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP. Dr. C.P. Boele, bestuursvoorzitter van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN), spreekt van alarmerende signalen.

In zijn bijdrage wijst Boele op diverse recente onderzoeken en rapportages die de laatste drie jaar zijn uitgebracht. Zo deed de Radboud Universiteit onderzoek naar het welzijn van studenten en constateerde dat maar liefst 57% van de studenten ‘veel’ of ‘zeer veel’ stressklachten ervaart. Het Amsterdamse Bureau Studentenartsen luidde vorig jaar ook de noodklok, want ongeveer zes procent van de (100.000) Amsterdamse studenten denkt wel eens aan zelfmoord, één procent slikt daarvoor pillen en heeft wel eens overwogen voor de trein te springen. In de zomer van 2018 wees de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving op starre en knellende maatschappelijke verwachtingen van jongvolwassenen: je moet succesvol, gezellig, sportief en gezond zijn en dat kán ook, als je maar wilt, zodat falen je eigen schuld is.

Volgens dr. Boele is er geen eenduidig beeld van de oorzaken: het heeft in elk geval te maken met de fragmentering in de maatschappij, waarin vele gebroken gezinnen bestaan, minder gepraat wordt thuis (als er al een thuis is). Daarnaast noemt Boele de pressie van sociale media, van ouders die zo ‘hoog’ mogelijk onderwijs willen voor hun kinderen en de financiële druk.

Boele wijst op drie dieper liggende oorzaken. Voorop gaat de invloed van het mensbeeld dat zelfontplooiing centraal stelt. Daarnaast leidt de ontkoppeling van economie en moraal tot eenzijdig efficiency-denken. Dit heeft een funeste uitwerking op het onderwijs, stelt Boele. ‘Deze schadelijke tendens wordt versterkt door een perspectiefloos intellectueel klimaat dat verwarring schept.’

Dr. Boele doet een appel op onderwijsbestuurders en beleidsmakers: ‘Het is hoog tijd om van onderwijsbedrijven weer scholen te maken, waar het goed toeven is voor onzekere jonge mensen. Hoog tijd om te stoppen met het koketteren met modieuze en perspectiefloze (management)filosofische praatjes, ook in het christelijk onderwijs.’

Bestel hier het nieuwe Zicht-nummer