7 juni 2018

Déjà vu 8 - Christelijke taartenbakker

Christelijke taartenbakker

In de blog Déjà vu plaatst het Wetenschappelijk Instituut tijdens het jubileumjaar mooie, diepzinnige of grappige citaten met relevantie voor nu. Dit is aflevering 8.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof liet afgelopen maandag (4 juni) de christelijke bakker Jack Phillips uit Lakewood vrijuit gaan. De zaak was aangespannen door twee trouwende homo’s die vonden dat hij voor hun bruiloft een bruidstaart met een passende tekst had moeten leveren, ook als dat tegen zijn diepgewortelde godsdienstig overtuiging inging. De opperrechters concludeerden dat de christelijke bakker door de Commissie Gelijke Behandeling van Colorado ‘vijandig’ en niet fair was behandeld. Op de zaak zelf, dus de vraag of hier het recht op vrijheid van godsdienst ondergeschikt mag worden gemaakt aan anti-discriminatiebepalingen, ging het hof niet in.

In Luxemburg liep het helaas anders. Afgelopen dinsdag bepaalde het Europese Hof van Justitie in een arrest dat alle lidstaten van de Europese Unie de rechten van gehuwde homo’s moeten erkennen, ook wanneer die het zogenoemde homohuwelijk als zodanig niet in hun nationale wetgeving erkennen.

Het kan snel gaan. Nog geen twintig jaar geleden – op 30 juli 1998 - deed het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg de uitspraak dat het recht om te huwen en een gezin te stichten alleen ziet op het traditionele huwelijk tussen twee personen van verschillend geslacht. Dit feit memoreerde Kees van der Staaij in zijn bijdrage aan het debat in de Tweede Kamer op 5 september 2000 over het wetsvoorstel Openstelling huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht. Van der Staaij zei onder meer: ‘De overheid kiest hier wel zeer opvallend voor de rol van zendeling en zedenmeester, maar dan niet de christelijke zeden, maar een revolutionaire vrijheids- en gelijkheidsideologie, die vijandig staat tegenover de christelijke waarden en normen.’ En heel scherp stelde hij de vraag: ‘Gaat het er uiteindelijk niet om de christelijke visie uitdrukkelijk te diskwalificeren en te elimineren?’

Het Amerikaanse Hooggerechtshof nam de toevlucht tot procedurefouten. De Europese rechter spreekt duidelijk in het nadeel van de klassieke visie op het huwelijk, die overigens niet alleen in de Bijbel is te vinden, maar ook in de geschriften van de Griekse filosofen en het Romeinse recht. De sloop van de westerse beschaving is in volle gang. Velen vinden dat vooruitgang.

Het traditionele huwelijk is echter niet discriminerend voor homoparen. Maar sinds de introductie van het homohuwelijk neemt alom de aandrang toe tot acceptatie daarvan door iedereen. Juist dat leidt tot discriminatie van gelovigen. Per saldo is er sprake van maatschappelijk verlies. Van der Staaij sloot zijn bijdrage indertijd af met de woorden dat de introductie van het homohuwelijk niet een stap voorwaarts, maar een enorme stap achteruit is.