26 augustus 2013

Debatavond over onheilspellende situatie in Midden-Oosten

Op woensdagavond 11 september 2013 vindt in het centrum van Utrecht een debatavond plaats over de schrijnende situatie en onheilspellende ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Hoofdsprekers zijn de Tweede Kamerleden drs. M. Servaes (buitenlandwoordvoerder PvdA-fractie) en mr. C.G. van der Staaij (voorzitter SGP-fractie). Daarnaast zullen jongeren met familierelaties in bijvoorbeeld Egypte of Syrië gevraagd worden om te vertellen over hoe gewone mensen in deze landen proberen te overleven.

De Arabische lente begon ogenschijnlijk als een mooie droom. Maar zij lijkt nu op een nachtmerriescenario uit te draaien. Opstand en onderdrukking, strijd en geweld, onrecht en haat… het is aan de orde van de dag in verschillende landen in het Midden-Oosten. De gedachte dat dictaturen in deze regio de een na de ander plaats zouden maken voor stabiele democratieën is verder weg dan ooit. Voor religieuze, met name christelijke, en etnische minderheidsgroepen zijn benauwde en onzekere tijden aangebroken. Zij kunnen vaak helemaal niet meer rekenen op enige bescherming door de overheid. Ze worden slachtoffers van willekeur, lijden onder verdrukking of vluchten naar een ander land.

 

Dilemma: wegkijken of ingrijpen?

Intussen zitten de Westerse regeringen met de handen in het haar. Moeten zij wegkijken. Nee. Maar ingrijpen is evenmin een effectieve optie. Iedereen lijkt met iedereen te strijden. Wie kun je nog vertrouwen? Hoe kom je dan tot meer stabiliteit en orde in de regio? Het realiseren van meer vrijheid en meer democratie in de Arabische wereld lijkt veelal onbegonnen werk. Hoe komt dat eigenlijk? Ligt dat aan de etnische en religieuze verscheidenheid of moet eerder gedacht worden aan de (zeer) moeizame verenigbaarheid van islam en democratie?

 

Wat kunnen ‘gewone’ Nederlanders doen voor de slachtoffers?

Naast deze prangende politieke vragen willen de organisatoren van deze debatavond de deelnemers ook motiveren tot een grotere betrokkenheid bij deze problematiek. Maar wat kunnen ‘gewone Nederlanders’ en hun organisaties concreet doen voor de bevolking in de door rampspoed getroffen gebieden? Met het oog daarop zal ook een vertegenwoordiger van een hulporganisatie worden gevraagd om zijn visie hierop te geven.

 

Aanleiding

De debatavond is een vervolg op de verschijning van het zomernummer over ‘christenvervolging wereldwijd’ van het tijdschrift Zicht. Onze Westerse samenleving seculariseert in snel tempo. Daarnaast leven veel christenen in West-Europa in relatief grote welvaart. Veel mensen hebben daardoor geen idee wat het is om in angst te leven, om te moeten vluchten omwille van het geloof of om in een maatschappij te leven waarin minderheden worden achtergesteld of geïntimideerd door een meerderheid. De commissie Internationaal van SGP-jongeren en het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP werken nauw samen om door middel van deze debatavond deze problematiek bij de eigen achterban voor het voetlicht te brengen. De datum van 11 september 2013 valt precies twaalf jaar na de wereldschokkende aanslagen in de Verenigde Staten.

 

Biografische informatie over de hoofdsprekers

Michiel Servaes (1972) is vanaf 20 september 2012 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Hij was financieel-economisch adviseur van de Nederlandse ambassade in Londen en was eerder onder meer beleidsadviseur op het ministerie van Buitenlandse Zaken. De heer Servaes is woordvoerder Europese zaken van de PvdA-fractie.

Kees van der Staaij (1968) is sinds 19 mei 1998 lid van de Tweede Kamerfractie van de SGP. Hij is sinds 2010 politiek leider van de SGP. De heer Van der Staaij was adjunct-chefjurist bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In de Tweede Kamer houdt hij zich onder meer bezig met algemene politieke onderwerpen, buitenlandse zaken, Europese zaken en ontwikkelingssamenwerking. Hij was lid van de parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid.