14 maart 2016

Boekpresentatie Recht omarmen

Boekpresentatie

Op maandag 14 maart nam minister Ploumen het nieuwe boek van het WI-SGP in ontvangst. Met dit boek over ontwikkelingssamenwerking vragen we opnieuw aandacht voor de armoede en het onrecht in heel de wereld. Het boek stelt o.a. de vraag hoe wij armoede zien en wat de overheid in armoedebestrijding kan betekenen.

Armoede is een multidimensionaal probleem, dat de ene keer wordt veroorzaakt door sociale uitsluiting, de andere keer weer door politieke onderdrukking of ecologische uitputting, economische tekort of geloofsvervolging. Armoede is dus niet zozeer de oorzaak van problemen, maar eerder het gevolg van onderliggend onrecht en uitsluiting. In de politiek lijkt het soms alleen nog maar te gaan om de effectiviteit van beleid, niet om de mensen waarop het beleid is gericht.

Internationale gerechtigheid

Voor de SGP staat de opdracht uit de bijbel centraal: ‘Doet recht aan de armen, de wezen en de verdrukten’. Gezien de complexiteit van de werkelijkheid en de toegenomen onderlinge afhankelijkheid tussen mensen aan de andere kant van de wereld en Nederlanders, heeft ook de Nederlandse overheid een verantwoordelijkheid om internationale gerechtigheid te bevorderen. Gerechtigheid betekent niet zozeer streng optreden of geven waar mensen recht op zouden hebben, maar betekent de condities creëren waarin mensen weer in rechte verhoudingen met elkaar kunnen leven. Dat betekent ook snijden in eigen vlees. We moeten kritisch kijken naar de welke ongerechtigheden we zelf in stand houden.

 

De gemiddelde Nederlander behoort tot de 8% rijksten van de wereld. Door televisie en sociale media bereikt nieuws over rampen ons sneller en met confronterende beelden. In de ontmoeting met de arme test God het geloof van de rijke, zegt onze illustere voorganger Johannes Calvijn. Welvaart is gegeven om anderen te helpen. Vrijgevigheid is daarom een maatschappelijke deugd en moet door de overheid worden gestimuleerd.

Reacties

Minister Ploumen nam onder veel dank het eerste exemplaar van het boek in ontvangst. Ze ziet het boek als een welkome ondersteuning voor meer ontwikkelingssamenwerking, in plaats van de trend naar minder. Ze gaf aan veel christelijke noties uit het boek te herkennen door haar katholieke opvoeding. Daardoor voelt zij zich nog steeds aangesproken om zich in te zetten voor de armen in deze wereld.

 

Tweede Kamerlid Dijkgraaf zei direct toe de 1%-norm voor ODA over te nemen en te gaan kijken hoe die samen met de positieve kracht uit samenleving kan worden ingevuld. Met de verkiezingen in het vooruitzicht zal de paragraaf over ontwikkelingssamenwerking in het verkiezingsprogramma zeker herschreven worden.

 

Nieuwsgierig naar het boek? U kunt het hier bestellen.

Lees hier een samenvatting van het boek.