22 september 2015

Aanpak Energietransitie

Nederland heeft nieuwe energie nodig.

Met aardolie, aardgas, kolen en kernenergie is onze energievoorziening te milieubelastend en op termijn niet betrouwbaar. Eind 2013 sloten meer dan veertig organisaties onder leiding van de Sociaal Economische Raad een Nationaal Energieakkoord. Een goed begin, maar hooguit een eerste stap. De transitie naar nieuwe energie heeft een structurele aanpak nodig.

Met het oog daarop hebben de WI’s van zes politieke partijen en het Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen (DoPP) een gezamenlijke Agenda geformuleerd en hun eigen visie daarop gegeven.

Deze Agenda is op 22 september aangeboden aan Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie Nationaal Energieakkoord, alsook aan een aantal Kamerleden, waaronder Elbert Dijkgraaf.

De Agenda kreeg de titel ‘ Energietransitie: politiek robuust’ is hier te downloaden, en is opgesteld door Duurzaamheids Overleg Politieke Partijen (DOPP), Teldersstichting (VVD), Wiardi Beckman Stichting (PvdA), Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, Mr. Hans van Mierlo Stichting (D66), Bureau de Helling (GroenLinks) en de Guido de Brès-Stichting (SGP). Namens het WI-SGP schreef Jan Schippers in samenwerking met Ries van Maldegem en Jan Willem Bijnagte een bijdrage.